Arm med larmklocka som har stor röd knapp.

Trygghetslarm

Med ett trygghetslarm kan du larma om hjälp när som helst på dygnet.

Ett trygghetslarm kan du använda om du till exempel har ramlat och inte kan ta dig upp igen. När du trycker på larmklockan får du kontakt med Stockholms stads larmmottagning.

Så fungerar trygghetslarmet

  • Du kan använda trygghetslarmet dygnet runt när du är hemma.
  • Larma genom att trycka på larmklockan. Till exempel om du ramlat, blir sjuk eller behöver hjälp av någon annan anledning.
  • Larmet går till Stockholms stads larmmottagning.
  • Stockholms stads larmmottagning kontaktar din hemtjänst om du behöver hjälp. Hemtjänsten åker sedan hem till dig.
  • Oftast kommer hemtjänsten inom 30 minuter.

Blir du akut sjuk ska du alltid ringa larmnumret 112!

Ansök om trygghetslarm

Du som har fyllt 65 år kan ansöka om trygghetslarm. Du som bor i servicehus eller vård- och omsorgsboende behöver inte ansöka. Där finns larm installerat och det ingår i boendets service.

Ansök via e-tjänst

Du kan ansöka om trygghetslarm via e-tjänsten Ansök om stöd och service. Observera att den person som ansökan avser måste logga in i e-tjänsten.

Du kan även ansöka om trygghetslarm genom att fylla i en ansökningsblankett för trygghetslarm. Skriv vilken hemtjänst som du vill ha hjälp av om du larmar.

Ansökan om trygghetslarm för dig som är över 65 år (pdf)

Skriv ut, fyll i och skicka blanketterna till:

Äldreförvaltningen
Stockholms trygghetsjour
Box 4
125 21 Älvsjö

I Hitta hemtjänst kan du läsa mer om alla olika utförare inom hemtjänsten som du kan välja bland.

Du som är yngre än 65 år och har en funktionsnedsättning kan också ansöka om trygghetslarm. Du ansöker via din biståndshandläggare.

Du som vistas tillfälligt i Stockholm

Du som vill ha trygghetslarm under en tillfällig vistelse i Stockholm kontaktar din biståndshandläggare i den kommun där du är folkbokförd.

Beställningsmall för andra kommuner vid tillfällig vistelse i Stockholm

Beställningsmall för trygghetslarm vid tillfällig vistelse i Stockholm (pdf)

Nycklar och installation

När du har beviljats ett trygghetslarm behöver hemtjänsten

  • nyckel till över- och underlås till bostaden
  • och portnyckel för att komma in dygnet runt.

Hemtjänsten kontaktar dig för att få nycklarna. Om du inte lämnar ut nycklar får du själv betala en eventuell öppning av låset om du larmar och hemtjänsten behöver ta sig in i din bostad.

Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller för hemförsäkringen när du lämnar ifrån dig dina nycklar.

Stockholms trygghetsjour sköter installation och service av trygghetslarmet.  De kontaktar dig när hemtjänsten fått nycklar till din bostad. Ni kommer då överens om lämplig tid för installation av trygghetslarmet. I samband med installationen får du information om hur larmet fungerar.

E-post: larmcentralen@stockholm.se
Telefon: 08-508 40 613

Läs även

Uppdaterad