Kvalitet och synpunkter

Vi vill gärna veta vad du tycker om din äldreomsorg. Då kan vi lättare hjälpa dig och göra äldreomsorgen bättre både för dig och för andra.

Vill du lämna klagomål eller synpunkter på en verksamhet, prata först med den chef som är ansvarig för verksamheten. Är det stadens egen verksamhet kan du också kontakta stadsdelsförvaltningen där verksamheten ligger.

Kontakta Äldre direkt

Ring eller skicka e-post till Äldre direkt. Äldre direkt tar emot dina synpunkter och kan hjälpa dig att få kontakt med rätt person att prata mer med.

Uppföljning av äldreomsorgen

Staden undersöker regelbundet kvaliteten i äldreomsorgen, och tittar då både på stadens egna verksamheter och på privata verksamheter. Vi undersöker verksamheterna på tre sätt:

Verksamhetsuppföljning

Stadsdelsförvaltningens uppföljare undersöker hur verksamheten följer avtal och lagar.

Kvalitetsobservationer

Äldreförvaltningens kvalitetsobservatörer besöker verksamheten för att undersöka hur personalen arbetar med de äldre.

Kvalitetsuppföljning på individnivå

Biståndshandläggaren på stadsdelsförvaltningen intervjuar dig som har äldreomsorg om vad du tycker om omsorgen. 

Inspektion

Äldreförvaltningens inspektörer gör inspektioner inom äldreomsorgen i Stockholms stad. Inspektörerna kan även ta emot dina synpunkter och klagomål. I första hand ska dock synpunkter och klagomål lämnas direkt till verksamheten eller till stadsdelsförvaltningen. Du når inspektörerna genom att ringa till äldreförvaltningen.

Äldreförvaltningen
Telefon: 08-508 36 200 (växel)

Brukarundersökningar

Socialstyrelsen gör varje år en brukarundersökning där du som har äldreomsorg får svara på frågor. Resultatet i brukarundersökningen finns som pdf-dokument på verksamhetens sida.

Äldreomsorgens värdegrund

Alla inom äldreomsorgen i Stockholms stad ska arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Den gäller både stadens egna verksamheter och privata verksamheter.

Uppdaterad