Servicehus

I ett servicehus bor du i en egen lägenhet. Du har stöd av trygghetslarm och du har tillgång till viss gemensam service och gemensamma lokaler.

Det finns också tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut (sjukgymnast). Behöver du stöd och hjälp kan du ansöka om hemtjänst. Du får då hjälp av servicehusets egen hemtjänst.

Du behöver ett beslut av din biståndshandläggare för att få flytta till ett servicehus. Biståndshandläggaren gör en helhetsbedömning av

  • ditt behov av omvårdnad
  • din upplevelse av trygghet
  • din ålder.

Välj boende

När du fått beslut om plats i servicehus kan du själv välja boende.

Uppdaterad