Äldre kvinnor som gör sitt-gymnastik tillsammans och sträcker upp armarna.

Dagverksamhet

Dagverksamhet ger stöd och stimulans till dig som är äldre och bor hemma. Aktiviteterna kan ge en meningsfull dag med sällskap och gemenskap.

Dagverksamheten kan också ge dig som vårdar en närstående i hemmet en viktig avlastning. Resorna till och från dagverksamheten ingår om det behövs.

Det finns två typer av dagverksamhet:

  • social dagverksamhet
  • dagverksamhet för dig med en demensdiagnos.

Välj dagverksamhet

När du fått beslut om dagverksamhet får du själv välja vilken dagverksamhet du vill delta i. Du kan välja mellan kommunala och privata dagverksamheter.

Uppdaterad