Dagverksamhet

Dagverksamhet ger stöd och stimulans till dig som bor hemma. Verksamhetens aktiviteter ska ge en meningsfull dag och motverka ensamhet och isolering.

För den som vårdar en närstående i hemmet kan dagverksamhet vara ett viktigt stöd i form av avlastning. Vid behov ingår även resor till och från dagverksamheten.

Dagverksamhet finns både med social inriktning och för dig som har en demensdiagnos. När du fått beslut om dagverksamhet kan du välja den utförare du vill anlita. Det finns både kommunala och privata utförare.

Hitta dagverksamhet

Senast uppdaterad