Korttidsvård

Korttidsvård innebär att du vistas på ett vård- och omsorgsboende under en kortare period. Det kan till exempel vara för att återhämta dig efter en sjukhusvistelse.

Växelvård är en form av korttidsvård. Då bor du i ditt eget hem men vistas regelbundet under kortare perioder på vård- och omsorgsboende. Du får miljöombyte och möjlighet till aktiviteter. Korttidsvård kan också ge anhöriga som vårdar dig möjlighet till vila och egen tid.

Korttidsvård omfattas inte av valfrihet. Det betyder att du inte kan välja utförare.

Hitta korttidsvård

Senast uppdaterad