Korttidsvård

Korttidsvård innebär att du vistas på ett vård- och omsorgsboende under en kortare period.

Det kan antingen vara vid ett enstaka tillfälle eller regelbundet återkommande.

Du kan få korttidsvård för att en anhörig som vårdar dig ska ha möjlighet till vila och egen tid. Du kan också få korttidsvård för att återhämta dig efter att du varit inlagd på sjukhus.

Korttidsvård omfattas inte av valfrihet. Det betyder att du inte kan välja utförare.

Uppdaterad