Vård- och omsorgsboende

I ett vård- och omsorgsboende har du service och omvårdnad dygnet runt.

Här finns gemensamma sällskapsutrymmen och i boendet ingår all hjälp som du behöver. Du har exempelvis tillgång till

  • sjuksköterska
  • läkare
  • arbetsterapeut
  • fysioterapeut (sjukgymnast).

Du kan bo kvar i ditt vård- och omsorgsboende livet ut, även om ditt behov av vård förändras.

I Stockholms stad finns

  • vård- och omsorgsboenden för dig med somatiska (kroppsliga) besvär
  • vård- och omsorgsboenden för dig med demensdiagnos
  • profilboenden som har specialkunskap utifrån en särskild diagnos eller funktionsnedsättning, exempelvis Parkinsons sjukdom eller psykisk sjukdom.

Välj boende

När du fått beslut om plats på vård- och omsorgsboende kan du själv välja boende. Du kan välja mellan kommunala och privata boenden. Har du fått plats på ett profilboende får du ett boende som är utformat efter dina särskilda behov. Då kan du inte välja något annat boende.

Par får bo tillsammans

Makar och sambor har enligt socialtjänstlagen rätt att få fortsätta bo tillsammans, även om de har olika behov av omvårdnad. I de fall det är möjligt kan alltså en partner flytta med till ett vård- och omsorgsboende även om han eller hon inte själv har samma stora hjälpbehov.

Mat och måltider

Mat och måltider har stor betydelse för vår hälsa och livskvalitet. Den mat som serveras inom äldreomsorgen ska vara god, näringsriktig och stimulera (uppmuntra) matlusten.

Uppdaterad