Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är en bostad med service och omvårdnad dygnet runt.

I boendet ingår all hjälp som du behöver, inklusive sjuksköterska och tillgång till läkare, arbetsterapeut och fysioterapeut (sjukgymnast). Här finns även gemensamma sällskapsutrymmen.

Du kan bo kvar i ditt vård- och omsorgsboende livet ut, även om ditt behov av vård förändras.

I Stockholms stad finns

  • vård- och omsorgsboenden för dig med somatiska (kroppsliga) besvär
  • vård- och omsorgsboenden för dig med demensdiagnos
  • profilboenden som har specialkunskap utifrån en särskild diagnos eller funktionsnedsättning, exempelvis Parkinsons sjukdom eller psykisk sjukdom.

Välj boende

När du fått beslut om plats på vård- och omsorgsboende kan du välja boende. Det finns både kommunala och privata boenden. Du som fått plats på profilboende kan inte välja boende själv, utan får plats på det boende som är utformat efter dina särskilda behov.

Hitta vård- och omsorgsboende

Hitta profilboende

Par får bo tillsammans

Makar och sambor har enligt socialtjänstlagen rätt att få fortsätta bo tillsammans, även om de har olika omvårdnadsbehov. I de fall det är möjligt kan alltså en partner flytta med till ett vård- och omsorgsboende även om han eller hon inte själv har samma stora hjälpbehov.

Mat och måltider

Senast uppdaterad