Äldreomsorg i Stockholms stad

Har du fyllt 65 år och behöver stöd och hjälp i din vardag? Du kan exempelvis få ett trygghetslarm, hemtjänst eller plats på ett vård- och omsorgsboende.

Olika former av äldreomsorg

Bra att veta

Anhörigstöd

Du som hjälper eller vårdar en närstående gör en stor och betydelsefull insats. Ibland kan du själv behöva stöd. Genom anhörigstödet kan du få råd, kunskap och möjlighet att delta i aktiviteter.

Avgifter för äldreomsorgen

Du betalar en avgift för service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen. Avgiften beräknas på din inkomst och vilka utgifter du har.

Stöd och hjälpmedel

Olika former av stöd och hjälpmedel kan underlätta i din vardag. Några exempel är färdtjänst, stadens vaktmästarservice och heminstruktörer för syn- och hörselskadade.

Kvalitet och synpunkter

I Stockholms stad är vi angelägna om att äldreomsorgen håller hög kvalitet. Vi undersöker regelbundet att verksamheterna uppfyller våra krav. Du kan själv påverka genom att lämna synpunkter.

Äldre direkt

Stängt just nu
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Telefon
Telefon 08-80 65 65
E-post
E-post aldredirekt.service@​stockholm.se