Äldreomsorg i Stockholms stad

Äldreomsorgen är till för dig som har fyllt 65 år och som har behov av stöd och hjälp i din vardag. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov.

Olika former av äldreomsorg

Bra att veta

Anhörigstöd

Du som hjälper eller vårdar en närstående gör en stor och betydelsefull insats. Ibland kan du själv behöva stöd. Genom anhörigstödet kan du få råd, kunskap och möjlighet att delta i aktiviteter.

Avgifter

Du betalar en avgift för service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen. Avgiften beräknas på din inkomst och vilka utgifter du har.

Stöd och hjälpmedel

Olika former av stöd och hjälpmedel kan underlätta i din vardag. Några exempel är färdtjänst, stadens vaktmästarservice och heminstruktörer för syn- och hörselskadade.

Äldre direkt

Öppet just nu
måndag, onsdag 08.00–16.30
tisdag, torsdag 08.00–18.00
fredag 08.00–16.00
Telefon
08-80 65 65
E-post
aldredirekt.service@​stockholm.se