Stöd till dig som är anhörig

Du som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående äldre kan själv få stöd.

Du som anhörig gör en betydelsefull insats. Att hjälpa till som anhörig är frivilligt och det är viktigt att du vet att det finns olika typer av stöd, både för dig och för din närstående.

Anhörigstödet vänder sig till alla som hjälper närstående som

  • är långvarigt sjuka
  • är äldre
  • har en demenssjukdom
  • har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
  • eller har en missbruksproblematik.

Stödet utformas efter dina behov och kan till exempel handla om enskilda samtal, stöd i hemmet eller avlösning.

Stöd, råd och gemenskap

I alla stadsdelar finns anhörigstöd som kan informera dig om olika typer av stöd och hjälp. Anhörigstödet i Stockholms stad erbjuder bland annat

  • råd och vägledning
  • enskilda samtal
  • kunskap och gemenskap.

Ofta ges stödet av en anhörigkonsulent. Kontakt med anhörigstödet är kostnadsfritt.

Anhörigkonsulenten hjälper och vägleder dig i kontakten med kommunen, regionen och andra myndigheter. Du kan få tips om föreningar och frivilligorganisationer som erbjuder aktiviteter som kan passa dig. Anhörigkonsulenten kan också berätta var du vänder dig om din närstående behöver något hjälpmedel.

Behöver du någon att prata med är du välkommen att kontakta anhörigkonsulenten för ett stödjande samtal. Du får möjlighet att prata om vad som är viktigt för dig som anhörig. Samtalet sker antingen i stadsdelsförvaltningens lokaler, via telefon eller digitalt. 

Anhörigkonsulenten kan till exempel erbjuda föreläsningar, utbildningar, må bra-aktiviteter och andra tematräffar. I anhöriggrupper och på mötesplatser får du möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation, finna gemenskap, utbyta erfarenheter och få kunskap.

Kontakt

För mer information eller stöd, kontakta närmaste anhörigkonsulent, biståndshandläggare eller socialsekreterare via Äldre direkt eller Kontaktcenter funktionsnedsättning.

Hitta anhörigstöd i din stadsdel

Gör så här:

  1. Välj område eller skriv in din adress.
  2. Tryck på Visa.

Stöd till anhöriga som kräver biståndsbeslut

Nedan anges några exempel på insatser man kan ansöka om för att få hjälp med stöd och avlastning. Du som anhörig har rätt att ansöka om stöd utifrån ditt eget behov. Det finns ingen begränsning avseende vilken form av stöd som du som anhöriga kan ansöka om.

Den närstående kan få biståndsbedömda insatser i hemmet som också är till hjälp för dig. Det kan handla om städning, inköp och omvårdnad från hemtjänsten.

Din närstående kan beviljas avlösning i hemmet eller avlösning genom korttidsvård.

Avlösning utförs av hemtjänsten och innebär att en person tar hand om din närstående så att du kan få vila och egen tid.

Upp till 16 timmar avlösning i månaden är kostnadsfritt. Behöver du mer avlösning får din närstående betala en avgift.

Korttidsvård innebär att din närstående vistas på ett vård- och omsorgsboende under en kortare period. Det kan antingen vara vid ett enstaka tillfälle eller regelbundet återkommande.

Din närstående kan få korttidsvård för att du som anhörig ska ha möjlighet till vila och egen tid.

Den som får vård, hjälp eller stöd i hemmet av en anhörig kan ansöka om hemvårdsbidrag. Kommunen kan bevilja bidraget om den anhörige har ett väsentligt merarbete och arbetsuppgifterna är sådana man normalt inte hjälper varandra med inom familjen. Hemvårdsbidraget betalas ut till den närstående, som i sin tur betalar den anhörige.

Kontakta Äldre direkt för ansökan om hemvårdsbidrag.

Pensionat Hornskroken och Kinesen

Pensionat Hornskroken och Kinesen erbjuder korttidsvård till äldre personer med kognitiv funktionsnedsättning, exempelvis demens. Syftet är att ge dig som är anhörig möjlighet till vila och egen tid. Verksamheterna vänder sig till närstående och anhöriga inom hela Stockholms stad.

Den närstående behöver ha ett biståndsbeslut för att ta del av insatserna. När din närstående fått ett biståndsbeslut kontaktar ni själva något av pensionaten för att boka tid för korttidsvård.

Läs även

Uppdaterad