Hemtjänst

Hemtjänsten kan hjälpa dig så att du kan bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag. Hemtjänst kan vara allt från hjälp med enklare sysslor några timmar per månad till omfattande omsorg flera gånger per dygn.

Hemtjänsten kan bland annat hjälpa dig att

  • tvätta dig och klä på dig
  • städa och diska
  • handla och göra ärenden
  • laga mat
  • följa med dig och göra ärenden, exempelvis till din vårdcentral eller tandläkare.

Välj hemtjänstutförare

När du fått beslut om hemtjänst får du själv välja vilken hemtjänst du vill ha hjälp av. Du kan välja mellan kommunala och privata hemtjänster.

Genomförandeplan och kontaktman

När du valt hemtjänstutförare får du en kontaktman hos utföraren. Kontaktmannen ansvarar för att du ska vara delaktig i hur och när din hemtjänst ska utföras. Därför skriver din kontaktman tillsammans med dig en genomförandeplan. Genomförandeplanen kan exempelvis beskriva när du vill äta eller gå upp på morgonen.

Trygghet för dig som har hemtjänst

Du som har hemtjänst ska kunna känna dig trygg med den personal som kommer hem till dig och de insatser som utförs. Därför ska utförare i Stockholms stad se till att insatserna utförs

  • av så få antal personer som möjligt
  • på de tider som överenskommits med dig
  • på det sätt som du önskar
  • på ett likartat sätt oavsett vem som utför dem.

Läs även

Uppdaterad