Nyckelfri hemtjänst ger tryggare omsorg

Nyckelfri hemtjänst ökar tryggheten och förbättrar servicen för dig som har hemtjänst. Hemtjänstens nycklar ersätts av en digital nyckel och du som har hemtjänst kan fortsätta att använda din nyckel.

Nu inför Stockholms stad nyckelfri hemtjänst. Du som har hemtjänst eller trygghetslarm och idag har lämnat nycklar till hemtjänsten kommer att få ett låstillbehör monterat som gör att hemtjänsten kan öppna med en digital nyckel. Ditt lås kommer att vara kvar och du kommer att använda din nyckel, precis som vanligt.

Övergången till nyckelfri hemtjänst sker successivt i Stockholms olika stadsdelar. Du kommer att få mer information från Stockholms stad och din hemtjänst när det är dags för dig.

Fördelar för dig som har hemtjänst

 • Hjälpen kommer snabbare när du larmar eftersom närmsta personal kan komma direkt, utan att behöva hämta rätt nyckel.
 • Du behöver inte lämna ut nycklar till hemtjänsten. 
 • Hemtjänstens nyckelhantering blir säkrare vilket ökar din trygghet.
 • Du fortsätter använda din nyckel som vanligt.

Det här är nyckelfri hemtjänst

Nyckelfri hemtjänst innebär att hemtjänsten inte längre behöver hantera vanliga metallnycklar. Istället använder hemtjänsten en digital nyckel som laddas med behörighet till de lås som nyckeln ska kunna öppna. Endast personal från din valda hemtjänst kan låsa upp med den digitala nyckeln. När arbetspasset är slut upphör nyckeln att fungera.

Den digitala nyckeln passar till ett tillbehör som vi monterar utan kostnad för dig. Låstillbehöret sätts utanpå ditt vanliga lås så att du själv använder din vanliga nyckel. För dig själv kommer det inte att vara någon skillnad.

Det monterade låstillbehöret kräver varken el, internet eller batteri och fungerar också vid strömavbrott.

Lås med två olika hål för nycklar samt en nyckel med plasthölje.

Nyckelfria lås införs stegvis

När Stockholms stad inför nyckelfri hemtjänst kan inte alla få ett låstillbehör installerat samtidigt. Stockholm är en stor stad och det är många som har hemtjänst och trygghetslarm. Vi måste också utbilda hemtjänstens medarbetare i det nya arbetssättet. Därför inför vi nyckelfri hemtjänst stegvis, stadsdel för stadsdel.

Efter en övergångsperiod får du tillbaka dina nycklar

Under en övergångsperiod behöver hemtjänsten dina vanliga nycklar. Det beror på att hemtjänsten ska få utbildning och ta fram rutiner för nyckelfri hemtjänst. Efter övergångsperioden får du tillbaka nycklarna.

Stockholms stad installerar låstillbehören under 2023 och 2024. Du kommer att få mer information när det är din tur. Så här går det till:

 1. Du får information via post från Stockholms stad. Informationen uppmärksammar dig på att det är dags att montera låstillbehöret för nyckelfri hemtjänst hos dig.
 2. Om du hyr bostaden eller bor i en bostadsrätt kontaktar Stockholms stad fastighetsägaren för ett medgivande om att montera ett låstillbehör. Du behöver inte tänka på det.
 3. Inför monteringen av låstillbehöret kommer du kontaktas av antingen din hemtjänst eller av Stockholms trygghetsjour vid Stockholms stad för att boka tid.
 4. Observera att du aldrig behöver lämna ut några ID-uppgifter i samband med att vi kontaktar dig.
 5. En tekniker från Stockholms stad kommer till dig på utsatt tid. Våra tekniker legitimerar sig alltid.
 6. Låstillbehöret monteras av teknikern och du kan också se att allt fungerar som det ska.
 7. Använd din egen nyckel för att låsa och låsa upp, precis som vanligt.

Staden monterar låstillbehören under 2023 och 2024. Så här går det till:

 1. När du ansöker om hemtjänst eller trygghetslarm får du information om nyckelfri hemtjänst.
 2. Om du hyr bostaden eller bor i en bostadsrätt kontaktar Stockholms stad fastighetsägaren för ett medgivande om att montera ett låstillbehör. Du behöver inte tänka på det.
 3. När din ansökan beviljats kontaktas du av antingen din hemtjänst eller av Stockholms Trygghetsjour vid Stockholms stad dig för att boka tid för montering. Observera att du aldrig behöver lämna ut några ID-uppgifter i samband med att vi kontaktar dig.
 4. En tekniker från Stockholms stad kommer till dig på utsatt tid. Våra tekniker legitimerar sig alltid.
 5. Låstillbehöret monteras av teknikern och du kan också se att allt fungerar som det ska.
 6. Använd din egen nyckel för att låsa och låsa upp, precis som vanligt.

Till dess att införandet av nyckelfri hemtjänst har påbörjats i din stadsdel kommer du att behöva lämna över en nyckel till hemtjänsten, om ni inte är överens om att du kan öppna själv när hemtjänsten kommer.

Mer information får du om du ansöker eller när du blivit beviljad hemtjänst.

Informationsvideo om nyckelfri hemtjänst

Felanmälan

Upplever du att ditt vanliga lås påverkas av låstillbehöret kan du prata med hemtjänsten eller själv göra en felanmälan.

Hemtjänsten kan hjälpa dig att prova din nyckel och hjälpa till med felanmälan om du behöver. Testa din vanliga nyckel i låset. Om den bara snurrar runt och ingenting händer är det fel på låstillbehöret.

Är det andra typer av fel så finns felet antagligen i det vanliga låset. Det vanliga låset är ditt eller fastighetsägarens ansvar.

Låstillbehöret påverkar inte låsets vanliga funktion och en låssmed eller fastighetsskötare kan utföra service på det vanliga låset även när ett låstillbehör är monterat.

Fastighetsägarens ansvar

 • Det vanliga låsets funktion, till exempel cylinder, låskista, låskolv.
 • Fungerar inte din vanliga nyckel ska du felanmäla till fastighetsägaren.

Stockholms stads ansvar

 • Äger och förvaltar låstillbehören.
 • Tar emot felanmälningar.
 • Avhjälper fel med egna tekniker eller leverantörens låstekniker.

Hemtjänstens ansvar

Hemtjänsten ansvarar inte för låstillbehören och nyckelfri hemtjänst men kan hjälpa till att visa hur de fungerar och hjälpa till med felanmälan.

För dig som är hemtjänstutförare

På webbplatsen Leverantör och utförare finns information om nyckelfri hemtjänst för dig arbetar inom hemtjänsten.

För fastighetsägare

Vi hoppas att du som fastighetsägare vill hjälpa oss att skapa en tryggare och säkrare hemtjänst. För att vi ska kunna montera låstillbehöret behöver vi ditt samtycke. All information finns på länken nedan.

Uppdaterad