Nyckelfri hemtjänst

Nyckelfri hemtjänst innebär att hemtjänsten använder en digital nyckel för att öppna din dörr. För att hemtjänstens nyckel ska fungera till din dörr monteras ett låstillbehör runt ditt lås.

Genom låstillbehöret kan personal från din valda hemtjänst öppna din dörr med sin personliga digitala nyckel. När arbetspasset är slut upphör nyckeln att fungera. Du fortsätter använda din vanliga nyckel precis som vanligt.

Hjälpen kommer snabbare när du larmar

Nyckelfri hemtjänst gör att hjälpen kommer snabbare till dig som har trygghetslarm. Hemtjänstpersonalen som är i tjänst kan komma direkt till dig utan att behöva ta omvägen förbi hemtjänstkontoret för att hämta din nyckel.

Fungerar vid strömavbrott

Det monterade låstillbehöret kräver varken el, internet eller batteri och fungerar också vid strömavbrott.

Återlämnande av nycklar

När låstillbehöret är installerat är intentionen med nyckelfri hemtjänst att din hemtjänst ska lämna tillbaka dina nycklar. Det förutsätter att hemtjänsten har arbetat med systemet en tid och har tydliga och inarbetade rutiner för nyckelhanteringen. Det är hemtjänstutföraren som avgör när de är redo att lämna tillbaka dina nycklar efter installationen av låstillbehöret.

Support

Öppet just nu
Telefontider
måndag–fredag 08.00–16.00
Stockholms stad har kostnadsfri support och kostnadsfria åtgärder när fel uppstår på grund av stadens monteringar (knappval 4).
Telefon
Telefon 08-508 406 13
Formulär
Formulär Till supportformulär

Support övrig tid

Telefon: 08-508 40 700

Övrig tid hjälper supporten till med akuta fel. De fel som vi bedömer inte är akuta registrerar vi och tar hand om nästkommande vardag.

För dig som är hemtjänstutförare

På webbplatsen Leverantör och utförare finns information om nyckelfri hemtjänst för dig som arbetar inom hemtjänsten.

För fastighetsägare

Vi hoppas att du som fastighetsägare vill hjälpa oss att skapa en tryggare och säkrare hemtjänst. För att vi ska kunna montera låstillbehöret behöver vi ditt samtycke. All information finns på länken nedan.

Uppdaterad