E-tjänster för äldreomsorg

I Stockholms stad finns olika e-tjänster som du kan logga in på i dina kontakter med staden. Du behöver bank-id för att använda e-tjänsterna.

Omsorgsdagboken

Omsorgsdagboken är en e-tjänst där du och dina närstående kan följa dina insatser inom äldreomsorgen.

Mina sidor kan du ändra dina kontaktuppgifter för stadens e-tjänster.

Mina fakturor

I e-tjänsten Mina fakturor kan du se alla dina fakturor från Stockholms
stad.

Uppdaterad