E-tjänster för äldreomsorg

I Stockholms stad finns olika e-tjänster för kontakt med staden. De flesta e-tjänsterna behöver du ha ett bank-id för att använda.

Ansök om äldreomsorg via e-tjänsten Ansök om stöd och service.

Omsorgsdagboken

Omsorgsdagboken är en e-tjänst där du och dina närstående kan följa dina insatser inom äldreomsorgen.

Tips och information om hälsa för dig som är senior. Hållbar hälsa finns även som app att ladda ner via App store och Google play.

Nollvision undernäring

Recept och tips för att förebygga och minska undernäring bland äldre personer.

Mina sidor kan du ändra dina kontaktuppgifter för stadens e-tjänster.

Mina fakturor

I e-tjänsten Mina fakturor kan du se alla dina fakturor från Stockholms
stad.

Uppdaterad