E-tjänster för äldreomsorg

I Stockholms stad finns olika e-tjänster som du kan logga in på i dina kontakter med staden. Du behöver bank-id för att använda e-tjänsterna.

E-tjänsten Ansök om stöd och service är stängd under perioden 20 februari till och med 7 april på grund av tekniska förbättringsåtgärder.

Omsorgsdagboken

Omsorgsdagboken är en e-tjänst där du och dina närstående kan följa dina insatser inom äldreomsorgen.

Tips och information om hälsa för dig som är senior

Nollvision undernäring

Recept och tips för att förebygga och minska undernäring bland äldre personer.

Mina sidor kan du ändra dina kontaktuppgifter för stadens e-tjänster.

Mina fakturor

I e-tjänsten Mina fakturor kan du se alla dina fakturor från Stockholms
stad.

Uppdaterad