Avlösning i hemmet

Du som vårdar en närstående kan få avlösning i hemmet.

Upp till 16 timmar avlösning i månaden är gratis. Behöver du mer avlösning får du betala en avgift.

Du kan också få avlösning i form av korttidsvård.

Välj utförare

När du fått beslut om avlösning får du själv välja vilken utförare du vill ha hjälp av. Du kan välja mellan kommunala och privata utförare.

Uppdaterad