Avlösning i hemmet

Du som vårdar en närstående i hemmet kan få avlösning 16 timmar varje månad.

Du kan också få avlösning i form av korttidsvård.

Här söker du avlösning i hemmet:

  • Äldre direkt
  • Kontaktcenter funktionsnedsättning.

Välj utförare

När du fått beslut om avlösning får du själv välja vilket företag du vill ha hjälp av. Du kan välja mellan kommunala och privata utförare.

Hitta utförare för avlösning

Senast uppdaterad