Smarta lås för dig som har hemtjänst eller trygghetslarm

För att förbättra vår service och säkerhet inför Stockholms stad ett nytt system för nyckelhantering i hemtjänsten. Du som har hemtjänst eller trygghetslarm kommer att få ett säkert digitalt lås monterat på ditt befintliga lås.

 

Fördelar för dig

  • Personal kan vara hos dig snabbare när du larmar.
  • Endast behörig personal kan komma in till dig.
  • Du får tillbaka dina nycklar från hemtjänsten och behöver inte lämna ifrån dig nycklar till hemtjänsten efter införandet.
  • Du fortsätter använda din nyckel som vanligt.

Fördelar för personalen

  • Färre och kortare resor.
  • Enklare nyckelhantering.
Lås med två olika hål för nycklar samt en nyckel med plasthölje.

Så här går det till

Det digitala låset är helt kostnadsfritt för dig och har ingen åverkan på din bostadsdörr. Du fortsätter att använda din nyckel som vanligt. Personalen använder en digital nyckel i det nya undre nyckelhålet. Det digitala låset och den digitala nyckeln är inställda så att bara behörig personal hos din hemtjänstutförare kan komma in till dig. 

Monteringen görs på ditt befintliga lås av tekniker på Stockholms trygghetsjour vid äldreförvaltningen. Om du flyttar, eller inte längre vill ha det digitala låset, så monteras det digitala låset bort kostnadsfritt och dörren återställs till tidigare skick.

Det digitala låssystemet är certifierat och godkänt enligt Svenska stöldskyddsföreningens (SSF) och försäkringsbolagens krav för lås.

Då installerar vi smarta lås hos dig

Staden installerar de digitala låsen under 2021 och 2022. Du kommer att få mer information när det är din tur.

Felanmälan

Uppdaterad