Säkra besök på särskilda boenden för äldre

Här finns information om vad du behöver tänka på inför och under ditt besök på ett särskilt boende för äldre.

Stockholms stads besöksrutiner bygger på Smittskydd Stockholms riktlinjer.

Stanna hemma om du har symtom

Har du feber, hosta, snuva eller ont i halsen ska du inte besöka oss. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du stanna hemma.

Inför besöket

Vi ber dig att kontakta boendet i förväg. Då kan personalen berätta om de lokala besöksrutinerna och säkerställa att besöket blir säkert både för dig, den du besöker, övriga boende och personalen.

Under besöket

  • Tänk på att hålla två meters avstånd till andra än din närstående i samband med besöket.
  • Var noga med handhygien. Du kommer att få möjlighet att tvätta och sprita händerna.
  • Du får ett kirurgiskt munskydd av typen IIR som du ska använda under ditt besök. 
  • Vi ber er att bara vistas i den boendes lägenhet eller i anvisat besöksrum eller utomhus.

Besöksrutinerna gäller tillsvidare, trots att Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boenden för äldre under covid-19-pandemin upphörde den 1 juni 2022. Det beror på att Stockholms stad följer Smittskydd Stockholms riktlinjer, vilka är oförändrade även efter att föreskrifterna från Socialstyrelsen upphört.

Tack för att vi hjälps åt!

Uppdaterad