Säkra besök på särskilda boenden för äldre

Här finns information om vad du behöver tänka på inför och under ditt besök på ett särskilt boende för äldre.

Stockholms stads besöksrutiner bygger på Smittskydd Stockholms riktlinjer.

Stanna hemma om du har symtom

Har du feber, hosta, snuva eller ont i halsen ska du inte besöka oss. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du stanna hemma.

Inför besöket

Vi ber dig att hålla dig informerad om det finns särskilda rutiner för besök på boendet du ska besöka.

Om du är osäker, kontakta boendet i förväg. Då kan personalen berätta om det finns lokala besöksrutiner och säkerställa att besöket blir säkert både för dig, den du besöker, övriga boende och personalen.

Under besöket

  • Var noga med handhygien. Du kommer att få möjlighet att tvätta och sprita händerna.
  • Håll i möjligaste mån två meters avstånd till andra än din närstående.
  • Var uppmärksam på instruktioner och information från personal på boendet, då det kan finnas lokala besöksrutiner.

Tack för att vi hjälps åt!

Uppdaterad