Stokholmin kaupunkin vanhuushoito

Stokholmin kaupunkin vanhuushoito on sulle, joka olet täyttäny 65 vuotta ja jolla on sinun arkipäivässä tarve saa tukea ja apua eli joka tarttet muuttaa asumista.

Turvalarmi, kotipalvelu, päivätoiminta ja huolto ja hoitoasunto on vanhuushoijon esimerkkiä. Stokholmin kaupunki ottaa korvauksen vanhuushoijosta.

Oikeus meänkielisheen vanhuushoithoon

Stokholmin kaupunki on meänkielen hallintoalue. Se merkittee ette sulla, joka kuulut tähhään kansalisheen vähemisthöön on erikoisia oikeuksia.

Sulla on muun muassa oikeus sinun kielelä, sekä puhuttuna ette kirjotettuna, pittää yhteyttä kaupunkin kans. Sulla on kans oikeus saa vanhuushoitoa sinun vähemistökielelä.

Hae vanhuushoitoa

Suuriman osan vanhuushoijon insatsista sie tarttet hakea. Kaupunkiosahallinnon apukäsittelijä päättää asiasta. Sinun tarpheet määräävät kuinka paljon tukea sie saatat saa. 

Vanheemat suorhaan (Äldre direkt) on linja, joka saattaa auttaa sinua tulla kontakthiin sinun asunon kaupunkiosan apukäsittelijän kans. 

Telefooni: 08-80 65 65
E-posti: aldredirekt@stockholm.se

Kun olet saanu päätöksen insatsista sie saatat valita sen huolontoimittajan minkä haluat saa. Niitä on sekä kunnalisia ette privaattia huolontoimittajia.

Turvalarmi

Turvalarmi on kannettava larmikello, jota mennee käyttää sinun kotona vuorokauen ympäri. Kun sie painat larmikelhoon sie saat kontaktia Stokholmin kaupunkin larmisentraalin kans.

Kotipalvelu

Kotipalvelu saattaa auttaa sinua ette sie saatat asua kotona ja tuntea turvaa sinun arkipäivässä. Kotipalvelu saattaa auttaa kaikessa, stäätauksesta ruanlaithoon eli huolthoon monta kertaa vuorokauessa.

Auvainvapa kotipalvelu

Kotipalvelu ilman auvainta lissää turvalisuutta ja parantaa palvelua sulle jollako oon kotipalvelu. Kotipalvelun auvaimet korvathaan tikitaalila auvaimella ja sie jollako oon kotipalvelu jatkat käyttämhään sinun tavalista auvainta.

Päivätoiminta

Päivätoiminthaan tulet siksi ette saat kohata muita ja osalistua eri toiminthoin eli vain ette olla yhessä. Jos sie tarttet, kotitoiminthaan kuuluvat reisut sinne ja takashiin.

Hoito ja huoltoasunto

Hoito- ja huoltoasuminen on asunto missä on palvelua ja huoltoa vuorokauen ympäri. Asumisheen kuuluu kaikenlaista apua mitä sie tarttet.

Uppdaterad