Briga o starima za vas koji živite u opštini Grad Stokholm

Briga o starima u Gradu Stokholmu je namenjena vama koji ste napunili 65 godina i kojima je potrebna podrška i pomoć́ u svakodnevnom životu ili vam je potreban drugi smeštaj.

Podnesite zahtev za brigu o starim licima

Za većinu mera u okviru brige o starim licima trebate sami podneti zahtev. Socijalni radnik zaposlen u upravi vaše mesne zajednice je taj koji odlučuje o podršci, na osnovu vaših potreba.

Äldre direkt (Stariji direktno) je usluga koja vam pomaže da stupite u kontakt sa socijalnim radnikom u mesnoj zajednici u kojoj živite.

Telefon: 08-80 65 65
Imejl: aldredirekt@stockholm.se

Kada dobijete vašu odluku o pomoći, možete odabrati pružaoca usluge kojeg vi želite da angažujete. Postoje i opštinski i privatni pružaoci usluge.

Sigurnosni alarm

Sa sigurnosnim alarmom, možete pozvati pomoć́ u bilo koje doba dana. Kada pritisnete dugme za alarm, stupićete u kontakt sa centralom za dojavu grada Stokholma.

Pomoć u kući

Pomoć u kući vam može pomoći u svemu, od čišćenja i kuvanja nekoliko sati mesečno do sveobuhvatne nege nekoliko puta dnevno. Pomoć u kući vam može pomoći da ostanete stanoviti u vašem domu i da se osećate bezbedno u svakodnevnom životu.

Pomoć u kući bez ključa

Pomoć u kući bez ključa povećava bezbednost i poboljšava uslugu za vas koji imate pomoć u kući. Ključevi koje je koristilo osoblje pomoći u kući se zamenjuju digitalnim ključem, dok vi i dalje koristite vaš obični ključ.

Pomoć u kući bez ključa

Dnevne aktivnosti

Možete doći na dnevnu aktivnost da se družite ili učestvujete u raznim aktivnostima. Ako vam je potrebno, uključeno je takođe putovanje do i od dnevnih aktivnosti.

Smeštaj za dugotrajnu brigu i negu

U smeštaju za dugotrajnu brigu i negu imate uslugu i negu 24 sata dnevno. Smeštaj uključuje svu potrebnu pomoć́.

Uppdaterad