Skrb o starijim osobama za vas koji živite u općini Grad Stockholm

Skrb za starije osobe u Gradu Stockholmu namijenjena je vama koji ste stariji od 65 godina i trebate podršku i pomoć u svakodnevnom životu ili trebate drugi smještaj.

Prijavite se za skrb za starije osobe

Za većinu mjera skrbi za starije osobe morate se sami prijaviti. Socijalni radnik zaposlen u vašoj gradskoj četvrti je taj koji odlučuje o potpori, na temelju vaših potreba.

Äldre direkt (Stariji direktno) je usluga koja vam pomaže da stupite u kontakt sa socijalnim radnikom u vašoj gradskoj četvrti.

Telefon: 08-80 65 65
E-pošta: aldredirekt@stockholm.se

Nakon što dobijete odluku o pomoći, možete odabrati pružatelja usluga kojeg želite angažirati. Postoje i općinski i privatni pružatelji usluga.

Sigurnosni alarm

Pomoću sigurnosnog alarma možete pozvati pomoć u bilo koje doba dana. Kada pritisnete gumb alarma, stupit ćete u kontakt s pozivnim centrom Grada Stockholma.

Pomoć u kući

Pomoć u kući vam može pružiti pomoći u svemu, od čišćenja i kuhanja nekoliko sati mjesečno do sveobuhvatne njege nekoliko puta dnevno. Pomoć u kući može vam pomoći da ostanete živjeti u svom domu i osjećate se sigurno u svakodnevnom životu.

Pomoć u kući bez ključa

Pomoć u kući bez ključa povećava sigurnost i poboljšava uslugu za vas koji imate pomoć u kući. Ključevi koje koristi osoblje pomoći u kući zamjenjuju se digitalnim ključem, a vi i dalje koristite svoj obični ključ.

Pomoć u kući bez ključa

Dnevne aktivnosti

Možete doći na dnevnu aktivnost radi druženja ili sudjelovanja u raznim aktivnostima. Ako vam je potrebno, uključeno je i putovanje do i od dnevnih aktivnosti.

Smještaj za dugotrajnu njegu i skrb

U smještaju za dugotrajnu njegu i skrb imate uslugu i njegu 24 sata dnevno. Smještaj uključuje svu potrebnu pomoć.

Uppdaterad