خدمات مراقبتی ویژه سالمندان در شهر استکهلم

خدمات مراقبتی سالمندان در شهر استکهلم برای شمایی می‌باشد که ٦٥ سال تمام داشته و نیازمند پشتیبانی و یاری در کارهای روزمره خود بوده و یا نیاز به مسکن دیگری دارید.

نمونه‌هایی از خدمات مراقبتی سالمندان عبارت است از آژیر ایمنی، خدمات خانگی، مراکز مراقبتی روزانه و خانه‌های مراقبتی درمانی می‌باشد. شهرداری استکهلم هزینه‌ای را جهت ارائه خدمات مراقبتی سالمندان دریافت می‌نماید.

برای دریافت خدمات مراقبتی ویژه سالمندان درخواست نمایید

برای دریافت اغلب اقدامات حمایتی زیر مجموعه خدمات مراقبتی ویژه سالمندان، بایستی درخواست نمایید. این کارمند امور حمایتی در سازمان اداری شهرداری ناحیه می‌باشد که در این زمینه تصمیم گیری می‌کند. نیازهای شما تعیین کننده میزان پشتیبانی است که می‌توانید دریافت نمایید.

Äldre direkt بخش تماس مستقیم سالمندان می‌تواند به شما برای در تماس قرار گرفتن با کارمند أمور حمایتی در شهرداری ناحیه‌ای که در آنجا سکونت دارید، کمک کند.
تلفن: ٠٨٨٠٦٥٦٥
پست الکترونیکی:
aldredirekt@stockholm.se

هنگامی که برای شما تصمیمی پیرامون ارائه اقدامات حمایتی گرفته شد، می‌توانید سازمان ارائه دهنده این خدمات را انتخاب نمایید. هم سازمان‌های متعلق به کمون و هم سازمان‌های خصوصی در این زمینه فعال می‌باشند.

آژیر ایمنی

آژیر ایمنی یک دستگاه آژیر قابل حمل است که می‌توانید از آن در منزل خود بطور شبانه‌روزی استفاده نمایید. هنگامی که دکمه آژیر را فشار دهید با مرکز امداد شهر استکهلم در تماس قرار خواهید گرفت.

خدمات خانگی

خدمات خانگی می‌تواند دربرگیرنده همه موارد، از کمک در نظافت منزل گرفته تا طبخ غذا یا انجام خدمات بهداشتی فردی به دفعات متعدد، باشد. با کمک خدمات خانگی، شما می‌توانید در منزل خود به زندگی خود ادامه داده و در أمور روزانه خود إحساس امنیت نمایید.

خدمات خانگی بدون کلید

خدمات خانگی بدون کلید امنیت را افزایش داده و سرویس ارائه شده به شما که خدمات خانگی دارید را بهبود می‌بخشد. کلیدهای خدمات خانگی با کلیدهای دیجیتالی جایگزین می‌شوند و شمایی که خدمات خانگی دارید کماکان از کلیدهای معمولی خود استفاده خواهید نمود.

مراکز ارائه خدمات مراقبتی روزانه

شما می‌توانید برای ملاقات با افراد دیگر و مشارکت در فعالیت‌های گوناگون و یا تنها برای معاشرت با دیگران به یک مرکز ارائه خدمات مراقبتی روزانه بیاید. در صورت نیاز، خدمات ایاب و ذهاب به یک مرکز ارائه خدمات مراقبتی روزانه نیز به شما تعلق می‌گیرد.

خانه‌های مراقبتی درمانی

خانه‌ مراقبتی درمانی، مسکنی با خدمات و مراقبت‌های شبانه‌روزی می‌باشد. در این مسکن همه کمک‌هایی که نیاز دارید به شما ارائه می‌گردد.

Uppdaterad