Opieka i pomoc dla osób starszych w Sztokholmie

Opieka i pomoc dla osób starszych na terenie Sztokholmu przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 65 lat oraz potrzebują opieki i pomocy w życiu codziennym lub też wymagają innego miejsca zamieszkania.

Przykładami opieki i pomocy dla osób starszych są: alarm osobisty, pomoc w gospodarstwie domowym, opieka dzienna oraz dom opieki. Miasto Sztokholm pobiera opłatę za opiekę i pomoc dla osób starszych.

Prześlij wniosek o opiekę i pomoc dla osób starszych

Aby uzyskać większość opieki i pomocy dla osób starszych, należy wystąpić z wnioskiem. Decyzję o przyznaniu opieki i pomocy podejmują dzielnicowi pracownicy socjalni. Rodzaj opieki, jaką możesz otrzymać, zależy od Twoich potrzeb.

Centrum kontaktu dla osób starszych Äldre direkt pomoże Ci nawiązać kontakt z pracownikiem socjalnym z dzielnicy, w której mieszkasz.

Telefon: 08-80 65 65
E-mail: aldredirekt.service@stockholm.se

Po otrzymaniu decyzji o rodzaju przyznanej pomocy i opieki możesz wybrać jej wykonawcę. Dostępni są zarówno gminni, jak i prywatni wykonawcy tych usług.

Alarm osobisty

Alarm osobisty (trygghetslarm) to przenośny dzwonek alarmowy przypominający zegarek, z którego możesz korzystać w domu przez całą dobę. Po naciśnięciu guzika uzyskujesz połączenie z centralą alarmową miasta Sztokholm.

Pomoc w gospodarstwie domowym

Pomoc w gospodarstwie domowym (hemtjänst) może obejmować wszystko od pomocy przy sprzątaniu przez gotowanie po opiekę osobistą kilka razy dziennie. Dzięki tej formie pomocy w gospodarstwie domowym możesz nadal mieszkać w swoim domu i czuć się pewnie oraz bezpiecznie każdego dnia.

Bezkluczowa opieka domowa

Bezkluczowa opieka domowa to większe bezpieczeństwo i lepsza obsługa dla osób korzystających z opieki domowej. Klucze posiadane przez pracowników świadczących opiekę domową zostają zastąpione kluczem cyfrowym, a osoba korzystająca z opieki domowej nadal używa swojego zwykłego klucza.

Opieka dzienna

Możesz odwiedzać centrum opieki dziennej (dagverksamhet), aby spotykać się z innymi i brać udział w różnych zajęciach oraz wydarzeniach lub po prostu – aby mieć towarzystwo. Jeśli jest taka potrzeba, w zakres opieki dziennej może wchodzić transport do i z centrum opieki.

Dom opieki

Dom opieki (vård- och omsorgsboende) to mieszkanie z obsługą i opieką przez całą dobę. W ramach pobytu w domu opieki otrzymujesz pełną pomoc, odpowiednio dopasowaną do Twoich potrzeb.

Uppdaterad