Omsorgsdagboken

Omsorgsdagboken är en e-tjänst där du och dina anhöriga kan följa vissa av dina insatser inom äldreomsorgen.

Omsorgsdagboken kan visa insatser inom

  • hemtjänst, för personer under och över 65 år
  • vård- och omsorgsboende i kommunal regi samt på entreprenad
  • dagverksamhet i kommunal regi
  • korttidsboende i kommunal regi
  • servicehus.

Omsorgsdagboken innehåller

  • beslutad insats
  • utförarens anteckningar i journalen, i form av viktiga händelser och avvikelser från planen (om du har hemtjänst visas också besök och vad som utförts)
  • den senast godkända genomförandeplanen    
  • kontaktuppgifter till utförare  
  • information om hur samtycke (medgivande) ges, avbryts och ändras samt vilka personer som getts samtycke.

Dokumentationen som visas i Omsorgsdagboken styrs av socialtjänstlagen (SoL). Insatser som regleras av hälso- och sjukvårdslagen (HSL) visas inte i Omsorgsdagboken.

Vem kan se Omsorgsdagboken?

För att kunna läsa Omsorgsdagboken behöver du, eller din anhörige, ha e-legitimation eller mobilt bank-id.

Vi skyddar dina personliga uppgifter. Du behöver därför själv samtycka till att visa informationen och till att ge anhöriga tillgång till informationen.

Blanketter

Samtycke till att anhörig får tillgång till Omsorgsdagboken (pdf)

Återkalla samtycke till att anhörig får tillgång till Omsorgsdagboken (pdf)

Återkalla samtycke till att information får visas i Omsorgsdagboken (pdf)

Uppdaterad