Omsorgsdagboken

Omsorgsdagboken är en e-tjänst där du och dina närstående kan följa dina insatser inom äldreomsorgen.

Omsorgsdagboken innehåller

  • beslutad insats
  • utförarens anteckningar i journalen, i form av viktiga händelser och avvikelser från planen (om du har hemtjänst visas också besök och vad som utförts)
  • den senast godkända genomförandeplanen    
  • kontaktuppgifter till utförare  
  • information om hur samtycke (medgivande) ges, avbryts och ändras samt vilka personer som getts samtycke.

Dokumentationen som visas i Omsorgsdagboken styrs av socialtjänstlagen (SoL). Insatser som regleras av hälso- och sjukvårdslagen (HSL) visas inte i Omsorgsdagboken.

Vem kan se Omsorgsdagboken?

För att kunna läsa Omsorgsdagboken behöver du eller en närstående ha

  • äldreomsorg
  • hemtjänst om du är under 65 år
  • e-legitimation med kortläsare eller mobilt bank-id.

Vi skyddar dina personliga uppgifter. Du behöver därför själv samtycka till att visa informationen och till att ge närstående tillgång till informationen.

Vissa privat drivna vård- och omsorgsboenden har inte möjlighet att erbjuda information via Omsorgsdagboken.

Blanketter

Samtycke till att närstående får tillgång till Omsorgsdagboken (pdf, 82 kB, nytt fönster)

Återkalla samtycke till att närstående får tillgång till Omsorgsdagboken (pdf, 96 kB, nytt fönster)

Återkalla samtycke till att information får visas i Omsorgsdagboken (pdf, 42 kB, nytt fönster)

Uppdaterad