Mat och måltider

Mat och måltider betyder mycket för vår hälsa och livskvalitet. Här finns råd och recept för dig som är äldre, så att maten kan bidra till att du mår bra. Du hittar också kontaktuppgifter till äldreomsorgens dietister.

Hållbar hälsa

I e-tjänsten Hållbar hälsa har vi samlat recept, balans- och styrkeövningar, länkar till stadens mötesplatser och mycket mer för dig som är senior. Hållbar hälsa finns även som app att ladda ner via App store och Google play.

Nollvision undernäring

Nollvision undernäring är en e-tjänst för att förebygga och minska undernäring bland äldre. Här finns tips och energiberäknade recept.

Mat- och måltidspolicy för äldreomsorgen

Mat- och måltidspolicyn beskriver hur stadens verksamheter inom
äldreomsorgen ska arbeta med mat och måltider.

Dietister inom äldreomsorgen

Jon Hansson
Telefon: 08-508 066 19
E-post:jon.hansson@stockholm.se

Carita Ferdinandsson
Telefon: 08-508 14 015
E-post: carita.ferdinandsson@stockholm.se

Lisa Sundberg
Telefon: 08-508 181 87
E-post: lisa.a.sundberg@stockholm.se

Linnea Svalfors
Telefon: 08-508 23 687
E-post: linnea.svalfors@stockholm.se

Sara Lindberg
Telefon: 08-508 08 615
E-post: sara.marie.lindberg@stockholm.se

Sanna Elfving
Telefon: 08-508 086 16
E-post: sanna.elfving@stockholm.se

Josefin Surtevall
Telefon: 08 508 09 145
E-post: josefin.surtevall@stockholm.se

Jessica Westin
Telefon: 08-508 13 044
E-post: jessica.westin@stockholm.se

Mathilda Petterson
Telefon: 08-508 10 924
E-post: mathilda.pettersson@stockholm.se

Uppdaterad