Taxiskylt.

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst är ett stöd för dig som har en funktionsnedsättning och har svårt att åka kollektivt.

Du kan få färdtjänst om du

  • har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand
  • har väsentliga svårigheter att åka kollektivt
  • har en bestående funktionsnedsättning (minst tre månader)
  • är folkbokförd i Stockholms län
  • har ett läkarintyg.

Du kan ansöka om färdtjänst för resor både inom och utanför Stockholms län.

Färdtjänst – resor inom Stockholms län

Du kan ansöka om färdtjänst för dina resor inom Stockholms län. En biståndshandläggare utreder ditt behov av färdtjänst, och sedan tar regionen beslutet.

Kontakta gärna Äldre direkt, de hjälper dig med information om hur du ansöker.

Riksfärdtjänst – resor utanför Stockholms län

Du kan ansöka om riksfärdtjänst om du ska resa utanför Stockholms län. En biståndshandläggare i din stadsdelsförvaltning utreder ditt behov av riksfärdtjänst, och fattar sedan beslut.

Du ansöker med ansökningsblanketten nedan. När du fyllt i blanketten skickar du in den till din stadsdelsförvaltning. Kontakta gärna Äldre direkt, de hjälper dig med information om hur du ansöker.

Kom ihåg att ansöka i god tid innan du ska resa.

Uppdaterad