Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst är till för dig som på grund av en funktionsnedsättning har svårt att åka kollektivt.

För att beviljas färdtjänst krävs att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafiken. 

Det krävs också att funktionsnedsättningen är bestående, minst tre månader, och att du är folkbokförd inom Stockholms län. Du behöver ett läkarintyg.

Du kan ansöka om färdtjänst för resor både inom och utanför Stockholms län.

Färdtjänst – resor inom Stockholms län

Om du ska resa inom Stockholms län kan du ansöka om färdtjänst.

Det är landstinget som beslutar om färdtjänst, men det är biståndshandläggaren i din stadsdel som utreder ditt behov. Kontakta Äldre direkt för att få hjälp med din ansökan.

Riksfärdtjänst – resor utanför Stockholms län

Om du ska resa utanför Stockholms län kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Det är kommunen som beslutar om riksfärdtjänst. Du ansöker om riksfärdtjänst hos biståndshandläggaren i din stadsdel. Kontakta Äldre direkt för att få hjälp med din ansökan.

Lämna ansökan i god tid innan resan. 

Senast uppdaterad