Rullatorer.

Hjälpmedel för dig som har en funktionsnedsättning

Kontakta din vårdcentral om du behöver ett hjälpmedel. Rätt hjälpmedel kan göra stor skillnad i din vardag.

Några av de vanligaste hjälpmedlen är

  • rullstol
  • rullator
  • greppvänliga bestick
  • förhöjningar till stolar.

Kontakta din vårdcentral för att få rätt hjälpmedel. Din distriktssköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut kan hjälpa dig. Ibland behöver du ha med dig ett intyg från en läkare med specialistkompetens.

Du kan behöva betala en avgift för hjälpmedel.

Bor du på vård- och omsorgsboende eller i ett servicehus ansvarar staden för dina hjälpmedel.

Uppdaterad