Syn- och hörselinstruktör

Har du nedsatt syn eller hörsel kan du få hjälp av en syn- och hörselinstruktör för att klara vardagen ännu bättre.

Du kan få hjälp med

  • information om kurser, föreningsliv och kommunal service
  • råd och stöd i kontakter med hörselklinik eller syncentral
  • information om hur du hanterar syn- och hörselhjälpmedel
  • att träna orientering i hemmet och i närmiljön om du har en synnedsättning
  • syn- och hörselanpassningar på telefon, dator och surfplatta
  • råd och stöd om syn- och hörselnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen.

Vad kostar hjälpen?

Det kostar inget att få hjälp av en syn- och hörselinstruktör.

En del hjälpmedel kan du låna gratis och en del betalar du en avgift för. Du kan låna vissa grundläggande syn- och hörselhjälpmedel gratis av Region Stockholm genom din syncentral eller hörselklinik. När du inte behöver hjälpmedlen längre ska du lämna tillbaka dem.

Kontakta syn- och hörselinstruktör i din stadsdel

Hitta kontaktuppgifter till syn- och hörselinstruktören i din stadsdel så här:

  1. Välj område eller skriv in din adress.
  2. Tryck på Visa.

Uppdaterad