Syn- och hörselinstruktör

Har du nedsatt syn eller hörsel kan du få hjälp av en syn- och hörselinstruktör för att klara vardagen ännu bättre.

Du kan få hjälp med

  • information om kurser, föreningsliv och kommunal service
  • råd och stöd i kontakter med hörselklinik eller syncentral
  • information om hur du hanterar syn- och hörselhjälpmedel
  • att träna orientering i hemmet och i närmiljön om du är synskadad
  • råd och stöd om syn- och hörselnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen.

Vad kostar hjälpen?

Det kostar inget att få hjälp av en syn- och hörselinstruktör.

En del hjälpmedel kan du låna gratis och en del betalar du en avgift för. Du kan låna vissa grundläggande syn- och hörselhjälpmedel gratis av Region Stockholm genom din syncentral eller hörselklinik. När du inte behöver hjälpmedlen längre ska du lämna tillbaka dem.

Kontakt med syn- och hörselinstruktör

Vänd dig till Äldre direkt för att komma i kontakt med en syn- och hörselinstruktör. Du kan också kontakta instruktören i din stadsdel direkt.

Syn- och hörselinstruktör i din stadsdel

Yvonne Olsson
E-post: yvonne.m.olsson@stockholm.se
Telefon: 08-508 01 738
Telefontid: måndag–torsdag 08.30–09.30

Ingela Dahling
E-post: ingela.dahling@stockholm.se 
Telefon: 
08-508 01 739
Telefontid: måndag–torsdag 08.30–09.30

Margareta Johnsson
Telefon: 08–508 14 228
E-post: margareta.johnsson@stockholm.se

Ann-Christine Green
E-post: Ann-christine.green@stockholm.se
Telefon: 08-508 15 545
Telefontid: måndag–fredag 08.00–09.30

Hägersten, inklusive Liljeholmen
Leena Daneshmand
E-post: leena.daneshmand@stockholm.se 
Telefon: 08-508 23 586 

Älvsjö, inklusive Solberga
Ewa Stigsdotter
E-post: ewa.stigsdotter@stockholm.se
Telefon: 08-508 23 655
Telefontid: måndag–fredag 08.00–09.30

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
E-post: hasselby-vallingby@stockholm.se 
Telefon: 08-508 04 000

Viveka Klingstedt
Telefon: 08-508 08 407
E-post: viveka.klingstedt@stockholm.se 

Ylva Lagerstedt
Telefon:
08-508 09 732
E-post: ylva.lagerstedt@stockholm.se

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
E-post: rinkeby-kista@stockholm.se
Telefon (växel): 08-508 01 000 

Ann-Christine Green
E-post: Ann-christine.green@stockholm.se
Telefon: 08-508 15 545
Telefontid: måndag–fredag 08.00–09.30

Ewa Stigsdotter
E-post:
 ewa.stigsdotter@stockholm.se
Telefon: 08-508 23 655 
Telefontid: måndag–fredag 08.00–09.30

Yvonne Olsson
E-post: yvonne.m.olsson@stockholm.se
Telefon: 08-508 01 738 
Telefontid: måndag–fredag 08.30–10.00

Christina Dahlin
Telefon: 08- 508 12 831
E-post: christina.dahlin@stockholm.se

Evalena Andersson
Telefon: 08-508 08 406
E-post: evalena.andersson@stockholm.se

Uppdaterad