Syn- och hörselinstruktör

Har du nedsatt syn eller hörsel kan du få hjälp av en syn- och hörselinstruktör för att klara vardagen ännu bättre.

Du kan få hjälp med

  • information om kurser, föreningsliv och kommunal service
  • råd och stöd i kontakter med hörselklinik eller syncentral
  • information om hur du hanterar syn- och hörselhjälpmedel
  • att träna orientering i hemmet och i närmiljön om du är synskadad
  • råd och stöd om syn- och hörselnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen.

Vad kostar hjälpen?

Det kostar inget att få hjälp av en syn- och hörselinstruktör.

En del hjälpmedel kan du låna gratis och en del betalar du en avgift för. Du kan låna vissa grundläggande syn- och hörselhjälpmedel gratis av Region Stockholm genom din syncentral eller hörselklinik. När du inte behöver hjälpmedlen längre ska du lämna tillbaka dem.

Kontakt

Vänd dig till Äldre direkt för att komma i kontakt med en syn- och hörselinstruktör. Du kan också kontakta instruktören i din stadsdel direkt.

Syn- och hörselinstruktör i din stadsdel

Yvonne Olsson
E-post: yvonne.m.olsson@stockholm.se
Telefon: 08-508 01 738
Telefontid: måndag–torsdag 08.30–09.30

Ingela Dahling
E-post: ingela.dahling@stockholm.se 
Telefon: 
08-508 01 739
Telefontid: måndag–torsdag 08.30–09.30

Christina Dahlin
E-post: christina.dahlin@stockholm.se 
Telefon: 08-508 23 654 
Telefontid: måndag–fredag 08.00–09.30

Ann-Christine Green
E-post: Ann-christine.green@stockholm.se
Telefon: 08-508 15 545
Telefontid: måndag–fredag 08.00–09.30

Hägersten, inklusive Liljeholmen

Leena Daneshmand
E-post: leena.daneshmand@stockholm.se 
Telefon: 08-508 23 586 

Älvsjö, inklusive Solberga

Ewa Stigsdotter
E-post: ewa.stigsdotter@stockholm.se
Telefon: 08-508 23 655
Telefontid: måndag–fredag 08.00–09.30

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
E-post: hasselby-vallingby@stockholm.se 
Telefon: 08-508 04 000

Viveka Klingstedt
Telefon: 08-508 08 407
E-post: viveka.klingstedt@stockholm.se 

Inga-Lill Eng
Telefon: 08-508 09 732
E-post: inga-lill.eng@​stockholm.se 

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
E-post: rinkeby-kista@stockholm.se
Telefon (växel): 08-508 01 000 

Ann-Christine Green
E-post: Ann-christine.green@stockholm.se
Telefon: 08-508 15 545
Telefontid: måndag–fredag 08.00–09.30

Ewa Stigsdotter
E-post:
 ewa.stigsdotter@stockholm.se
Telefon: 08-508 23 655 
Telefontid: måndag–fredag 08.00–09.30

Yvonne Olsson
E-post: yvonne.m.olsson@stockholm.se
Telefon: 08-508 01 738 
Telefontid: måndag–fredag 08.30–10.00

Siw Andersson
Telefon: 08-508 12 831
E-post: siv.andersson@stockholm.se

Evalena Andersson
Telefon: 08-508 08 406
E-post: evalena.andersson@stockholm.se

Uppdaterad