Heminstruktör för syn och hörsel

Har du nedsatt syn eller hörsel kan du få hjälp av en heminstruktör för att klara vardagen ännu bättre.

Du kan få hjälp med

  • information om kurser, föreningsliv och kommunal service
  • råd och stöd i kontakter med hörselklinik eller syncentral
  • information om hur du hanterar syn- och hörselhjälpmedel
  • att träna orientering i hemmet och i närmiljön om du är synskadad
  • råd och stöd om syn- och hörselnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen.

Vad kostar hjälpen?

Det kostar inget att få hjälp av en heminstruktör för syn och hörsel.

En del hjälpmedel kan du låna gratis och en del betalar du en avgift för. Du kan låna vissa grundläggande syn- och hörselhjälpmedel gratis av landstinget genom din syncentral eller hörselklinik. När du inte behöver hjälpmedlen längre ska du lämna tillbaka dem.

Kontakt

Vänd dig till Äldre direkt för att komma i kontakt med en heminstruktör i din stadsdel. Du kan också kontakta heminstruktören i din stadsdel direkt.

Heminstruktör för syn och hörsel i din stadsdel

Yvonne Olsson
E-post: yvonne.m.olsson@stockholm.se
Telefon: 08-508 01 738
Telefontid: måndag–torsdag klockan 8.30–9.30

Ingela Dahling
E-post: ingela.dahling@stockholm.se 
Telefon: 
08-508 01 739
Telefontid: måndag–torsdag klockan 8.30–9.30

Sonja Lysén
E-post: sonja.lysen@stockholm.se 
Telefon: 08-508 23 654 
Telefontid: måndag–fredag klockan 8.00–9.30

Anette Lindholm
E-post: anette.m.lindholm@stockholm.se 
Telefon: 08-508 23 653
Telefontid: tisdag–fredag klockan 8.00–9.30

Leena Daneshmand
E-post: leena.daneshmand@stockholm.se 
Telefon: 08-508 23 586 

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
E-post: hasselby-vallingby@stockholm.se 
Telefon: 08-508 04 000

Viveka Klingstedt
Telefon: 08-508 08 407
E-post: viveka.klingstedt@stockholm.se 

Inga-Lill Eng
Telefon: 08-508 09 732
E-post: inga-lill.eng@​stockholm.se 

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
E-post: rinkeby-kista@stockholm.se
Telefon (växel): 08-508 01 000 

Anette Lindholm
E-post: anette.m.lindholm@stockholm.se
Telefon: 08-508 15 545
Telefontid: måndag–fredag klockan 8.00–9.30

Ewa Stigsdotter
E-post:
 ewa.stigsdotter@stockholm.se
Telefon: 08-508 23 655 
Telefontid: måndag–fredag klockan 8.00–9.30

Yvonne Olsson
E-post: yvonne.m.olsson@stockholm.se
Telefon: 08-508 01 738 
Telefontid: Måndag–fredag klockan 8.30–10.00

Siw Andersson
Telefon: 08-508 12 831
E-post: siv.andersson@stockholm.se

Ewa Stigsdotter
E-post: ewa.stigsdotter@stockholm.se
Telefon: 08-508 23 655
Telefontid: måndag–fredag klockan 8.00–9.30

Evalena Andersson
Telefon: 08-508 08 406
E-post: heminstruktorer.innerstaden@stockholm.se

Uppdaterad