Bezkluczowa opieka domowa – dla osób korzystających z opieki domowej lub alarmu bezpieczeństwa

Bezkluczowa opieka domowa jest bezpiecznym rozwiązaniem. Jest ona bardziej bezpieczna dla Twojego mieszkania i prostsza dla pracowników świadczących usługi opieki domowej.

Obecnie pracownicy świadczący usługi opieki domowej posiadają klucze zapasowe do mieszkań, w których wykonują usługi. System ten jest bardzo uciążliwy.

Obecnie zaczynamy wykorzystywać system zwany bezkluczową opieką domową. Oznacza to, że zamiast zwykłego klucza do mieszkania pracownicy świadczący usługi opieki domowej posiadają klucz cyfrowy. Klucz ten jest aktywny wyłącznie w czasie pracy pracownika. Po zakończeniu zmiany danego pracownika klucz cyfrowy przestaje działać.

Swój własny klucz używasz tak jak zwykle

Aby umożliwić działanie klucza cyfrowego na potrzeby opieki domowej, w drzwiach wejściowych montujemy specjalny zamek obok zwykłego zamka. Dzięki temu specjalnemu zamkowi pracownicy świadczący usługi opieki domowej mogą otworzyć drzwi wejściowe za pomocą klucza cyfrowego.

Ten zamek specjalny nie ma wpływu na zwykły zamek znajdujący się w drzwiach. Nadal możesz korzystać ze swojego zwykłego klucza w taki sam sposób jak wcześniej.

Pomoc dociera szybciej

Kiedy osoba korzystająca z alarmu bezpieczeństwa potrzebuje pomocy,
dzięki bezkluczowej opiece domowej pomoc ta może nadejść szybciej. Pracownicy świadczący usługi opieki domowej będą mogli przyjść od razu do Ciebie do domu. Nie będą oni już musieli najpierw udawać się do biura w celu pobrania kluczy do Twojego mieszkania.

Twoje klucze zostaną Ci zwrócone

Po zamontowaniu specjalnego zamka w Twoich drzwiach pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie jego działania. Następnie klucze do Twojego mieszkania posiadane przez pracowników opieki domowej zostaną Ci zwrócone.

Dlatego też od chwili zamontowania specjalnego zamka w drzwiach do czasu zwrócenia Ci kluczy może upłynąć trochę czasu.

Chcesz wiedzieć więcej?

Więcej informacji na temat bezkluczowej opieki domowej dostępnych jest na portalu internetowym

Portal internetowy zawiera treści w j. szwedzkim.

Uppdaterad