Ođđa čoavddavuogádat - dutnje geas lea ruoktodikšu dahje dorvoalárbma.

Ođđa čoavddavuogádat, go ruoktodikšu ii dárbbaš čoavdaga, lea dorvvolaš dutnje. Lea jearaldat sihkkarvuođas ja ruoktodivššu bargiid barggu álkidahttimis.

Ruoktodivššu bargit fitnet máŋgga dáluin ja sis leat odne čoavdagat buot dáluide. Dálá vuogádat lea oalle moivvas.

Dál mii álgit geavahit eará vuogádaga, mii gohččodit dan ođđa čoavddavuogádaga “čoavddakeahtes” ruoktodikšu. Dat mearkkaša ahte bargiin ii leat dábálaš čoavdda du dállui. Sis lea digitálas čoavdda. Čoavdda doaibmá beare dalle go bargi lea barggus. Go bargi ii leat šat barggus de čoavdda ii šat doaimma.

Don geavahat du čoavdaga go dábálaččat

Mii bidjat erenoamáš lása du uksalása birra nu ahte ruoktodivššu digitála čoavdda doaibmá. Go dát lássa lea sajis de ruoktodivššu bargit sáhttet rahpat du uvssa sin digitála čoavdagiin.

Dát lássa ii váikkut du dábálaš lássii. Don geavahat du dábálaš čoavdaga go ovdal.

Oažžut veahki johtilit

Dus geas lea dorvoalárbma sáhtát dán ođđa vuogádaga bokte oažžut veahki johtilit dalle go dárbbašat veahki.

Ruoktudivššu bargit eai šat dárbbaš kantuvrras viežžat čoavdaga du dállui. Dál sii sáhttet boahtit njuolga du lusa.

Don oaččut du čoavdagiid ruovttoluotta

Go mii leat bidjan buot ođđa lásaid de bargit galget oahppat got dat doibmet. Das maŋŋel don oaččut ruovttoluotta daid dálločoavdagiid mat ruoktodivššus leat.

Álggus sii fertejit bidjat buot erenoamáš lásaid ja de easka addit čoavdagiid ruovttoluotta.

Háliidatgo eanet dieđuid?

Dán webbáikkis:

Webbáikki lea ruoŧagillii.

Uppdaterad