Så funkar nyckelfri hemtjänst för fastighetsägare

Nyckelfri hemtjänst ger dig som fastighetsägare ökad trygghet genom att nycklar, portkoder och taggar inte behöver lämnas till hemtjänsten. Istället använder hemtjänsten en digital nyckel. För att kunna montera i portarna i er fastighet behöver vi ert medgivande.

Nu inför Stockholms stad nyckelfri hemtjänst. Hos alla hemtjänstkunder kommer vi att montera ett låstillbehör som gör att hemtjänsten kan öppna med en digital nyckel. Befintliga lås påverkas inte av övergången till nyckelfri hemtjänst.

Säkrare nyckelhantering

 • Nyckelfri hemtjänst gör nyckelhanteringen säkrare – inga nyckelkopior behöver lämnas ut för att hanteras av hemtjänsten.
 • De nya digitala hemtjänstnycklarna registrerar varje besök och ger svar på frågorna vems personliga nyckel som användes var och när.
 • Personalens registreringar innebär att fastighetens skalskydd blir ännu bättre jämfört med till exempel system med nycklar, koder eller nyckelbrickor.

Kostnadsfritt för fastighetsägare

 • Det är helt kostnadsfritt för fastighetsägare och hemtjänstkunder – Stockholms stad står för hela finansieringen.
 • Stockholms stad äger och ansvarar för låstillbehören. Stadens tekniker eller leverantören monterar, underhåller och demonterar samtliga låstillbehör.

Tillgänglig och kostnadsfri support

 • Stockholms stad har kostnadsfri support för nyckelfri hemtjänst.
 • Fastighetsägaren har inget utökat ansvar i samband med nyckelfri hemtjänst utan ansvarar endast, precis som vanligt, för fastighetens ordinarie dörrmiljö, lås med mera.

Vi behöver ert medgivande

Vi hoppas att du vill hjälpa oss att skapa en tryggare och säkrare hemtjänst. För att vi ska kunna montera låstillbehöret behöver vi ert medgivande.

Så här går det till

För att montera tillbehöret i portar behöver vi medgivande från er som fastighetsägare.

 1. Berörda fastighetsägare får ett utskick med information och en medgivandeblankett från Stockholms stad.
 2. Fyll i den blankett som du fått skickad till dig och skicka in i svarskuvertet. Blanketten finns också att ladda ner nedan för utskrift. Det går också bra att scanna eller fotografera av och mejla den till nyckelfritt.fastighetsagare@stockholm.se.
 3. När vi fått in ert medgivande börjar vi planera för montering. Eftersom vi ska montera ett stort antal portar över hela Stockholm kan det dröja allt från några veckor till några månader innan vi börjar montera på just din fastighet.
 4. När det är dags för montering på aktuella portar görs detta av en certifierad låsfirma. Låsfirman väljer den lösning som passar för just er fastighet men hör av sig och stämmer av med er som fastighetsägare om mindre åverkan behöver göras. Montering på bostadsdörrar görs enligt överenskommelse med hemtjänstkunden
 5. När låsen är monterade kommer hemtjänsten under en övergångsperiod arbeta med både den fysiska gamla nyckeln och den nya digitala nyckeln. På sikt, när systemet är i full drift så återlämnar hemtjänsten nycklarna.

Medgivandeblankett för fastighetsägare (pdf)

Tekniska lösningar – låstillbehör och digital nyckel

Nyckelfri hemtjänst har lösningar för alla dörrmiljöer.

I Stockholm är det vanligaste låstillbehöret för nyckelfri hemtjänst det så kallade Duo City-låset.

Det innebär att cylinderringen på låset byts ut till en ny som ger dörren ett extra nyckelhål. Det extra nyckelhålet använder sedan samtliga hemtjänstens medarbetare med sina personliga digitala nycklar.

Duo City-låset är det tillbehör som monteras på i stort sett alla hemtjänstkunders bostadsdörrar. Det är också den mest förekommande lösningen för portar med vanliga låscylindrar. En stor fördel med Duo City-låset är att det går att montera – och demontera – utan någon åverkan på ordinarie dörrmiljö.

Foto: Swedlock.

För vissa dörrmiljöer, till exempel där vanligt lås med cylinder saknas, krävs andra lösningar än vanliga Duo City.

Det kan handla om magnetdörrar, glasdörrar där dörrens ram är för smal eller där Duo City av andra skäl inte bedöms vara lämplig. Den lösning som nyckelfri hemtjänst då tillämpar är någon form av nyckelförvaringsenhet – nyckelgömma eller nyckelfacksrör. Även dessa är i rostfritt härdat stål. Oavsett modell är principen densamma – en portnyckel eller nyckelbricka förvaras i enheten och hemtjänsten använder sina digitala nycklar för att öppna dem. Även dessa öppningar registreras.

Nyckelförvaringsenheten behöver placeras nära dörren eller brickläsaren för att hemtjänsten ska kunna öppna dörren och hinna sätta tillbaka nyckeln/nyckelbrickan i förvaringsenheten, innan dörren slår igen.

Nyckelgömma av modell MVR700 Foto: Swedlock.
Tubgömma. Foto: Swedlock.

Samtliga låstillbehör som används av Stockholms stad för nyckelfri hemtjänst är testade, klassificerade och certifierade.

Certifikat tillhandahålls på begäran. I nyckelhålen för hemtjänstens digitala nycklar finns inga lösa delar. Det innebär till exempel att låstillbehören inte kan dyrkas upp som vanliga helt mekaniska låscylindrar.

En digital nyckel kan ersätta hemtjänstens hantering av kanske hundratals nyckelkopior:

 1. Nycklarna är personliga, varje medarbetare kvitterar ut sin egen nyckel.
 2. Nyckeln får tillgång till de dörrar och portar som arbetsledningen beslutar att medarbetaren ska ha för, till exempel kunderna inom ett avgränsat geografiskt område.
 3. Den personliga nyckeln måste aktiveras med en personlig kod inför varje arbetspass. Samtidigt uppdateras också behörigheterna till eventuellt nya kunder och behörigheter till avslutade kunders dörrar och portar tas bort från nyckeln.
 4. Nyckeln måste känna igen koden för aktiveras. Den personliga koden fungerar således bara på den nyckel som har förberetts för just den koden.
 5. Vid eventuell driftstörning på arbetsplatsen kan nyckeln återaktiveras under max fem dagar, dock endast med de senaste behörigheterna.
 6. Nyckeln registrerar varje gång den används: tidpunkt och i vilket lås. Den registrerar även försök som gjorts i dörr där nyckeln inte har behörighet och inte kan öppna. Registreringarna, det vill säga vems nyckel som använts vid ett givet tillfälle, sparas i två år.

För dig som har hemtjänst eller trygghetslarm

På webbplatsen Äldreomsorg finns information om nyckelfri hemtjänst för dig som har hemtjänst eller trygghetslarm.

För dig som är hemtjänstutförare

På webbplatsen Leverantör och utförare finns information om nyckelfri hemtjänst för dig arbetar inom hemtjänsten.

Uppdaterad