Så funkar nyckelfri hemtjänst för fastighetsägare

Nyckelfri hemtjänst ger dig som fastighetsägare ökad trygghet genom att nycklar, portkoder och taggar inte behöver lämnas till hemtjänsten. Istället använder hemtjänsten en digital nyckel. För att kunna montera i din fastighet behöver vi ert medgivande.

Nu inför Stockholms stad nyckelfri hemtjänst. Hos alla hemtjänstkunder kommer vi att montera ett låstillbehör som gör att hemtjänsten kan öppna med en digital nyckel. Befintliga lås påverkas inte av övergången till nyckelfri hemtjänst.

Övergången till nyckelfri hemtjänst sker inte i hela staden samtidigt. Det beror på att det är cirka 15 000 hemtjänstkunder och 3 200 fastighetsägare som berörs. Du kommer att få mer information från Stockholms stad när det är dags för din fastighet.

För fastighetsägare är övergången till nyckelfri hemtjänst kostnadsfri, och kommer spara stora mängder tid och resurser för hemtjänsten. Dessutom blir vardagen tryggare, enklare och säkrare för hemtjänstkunderna.

Vi behöver ert medgivande

Vi hoppas att du vill hjälpa oss att skapa en tryggare och säkrare hemtjänst. För att vi ska kunna montera låstillbehöret behöver vi ert medgivande.

Så här går det till

För att montera tillbehöret i portar behöver vi medgivande från er som fastighetsägare.

 1. Fyll i den blankett som du fått skickad till dig och skicka in i svarskuvertet. Blanketten finns också att ladda ner nedan för utskrift. Det går också bra att scanna eller fotografera av och mejla den till funktion.ald.smartalas@stockholm.se.
 2. När vi fått in ert medgivande börjar vi planera för montering i de portar där det bor hemtjänstkunder. Eftersom vi ska montera ett stort antal portar över hela Stockholm kan det dröja allt från några veckor till några månader innan vi börjar montera.
 3. När det är dags för montering på aktuella portar görs detta av en certifierad låsfirma. Låsfirman väljer den lösning som passar för just er fastighet och hör av sig till er som fastighetsägare vid behov. Montering på bostadsdörrar görs enligt överenskommelse med hemtjänstkunden.
 4. När låsen är monterade kommer hemtjänsten under en övergångsperiod arbeta med både den fysiska gamla nyckeln och den nya digitala nyckeln. På sikt, när systemet är i full drift så återlämnar hemtjänsten nycklarna.

Medgivandeblankett för utskrift (pdf 83 kB, nytt fönster)

För mer information – kontakta oss

Behöver du mer information eller vill veta mer om hur låstillbehören fungerar kan du som är fastighetsägare mejla till funktion.ald.smartalas@stockholm.se så tar vi kontakt med dig.

Fördelar för fastighetsägare

 • Ni bidrar till en tryggare, enklare och säkrare hemtjänst i Stockholm.
  Alla hemtjänstens inpasseringar loggas automatiskt i Stockholms stads system.
 • Den digitala nyckeln kan endast användas under arbetspasset.
 • Varje hemtjänstmedarbetare har en personlig, spårbar nyckel.
 • Inget ingrepp i portar och dörrar.
 • Det monterade låstillbehöret kräver varken el, internet eller batteri.
 • På sikt, när systemet är i drift, så behöver inte nycklar, portkoder, nyckelbrickor och liknande lämnas ut till hemtjänsten.
Lås med två olika hål för nycklar samt en nyckel med plasthölje.

Låslösningen och felanmälan

Låslösningen är vald för att inte påverka fastighetens skalskydd eller användning för övriga boende. De nycklar och portbrickor som hemtjänsten använder idag kommer att återlämnas och hemtjänsten har inte längre behov av portkoder och portbrickor. Den digitala nyckeln är endast aktiv under personalens arbetspass och avaktiveras vid arbetspassets slut. Varje gång den digitala nyckeln används loggas både användare och tid för dörröppning. Det ökar säkerheten och tryggheten för fastighetsägare, personer med hemtjänst och personal i hemtjänsten.

De digitala låsen är brandmotståndstestade samt godkända enligt brandskyddsstandard EN 1634-1 2014 upp till nivå EI: 120. Alla varianter är certifierade och godkända enligt Svenska stöldskyddsföreningen (SSF) och försäkringsbolagens krav för godkänt lås.

Kontakta oss om du vill ta del av certifikat.

Montören väljer den lösning som passar för just er fastighet. Om frågor uppstår kontaktas den kontaktperson som uppgivits på medgivandeblanketten.

Stockholms stad har upphandlat en låslösning som består av lås och digitala nycklar via det svenska företaget Swedlock AB. Systemet används i ungefär 60 svenska kommuner och av över 35 000 dagliga användare, främst inom äldreomsorg, räddningstjänst och andra samhällsviktiga funktioner.

Låsen monteras både på låst entréport och på den enskildes bostadsdörr. Befintliga låssystem och nycklar påverkas inte.

Till både entréport och bostadsdörr används Swedlocks dubbellås DUO City. Låset är också anpassat för soprum och tvättstugor. Dörrens befintliga låscylinder monteras i DUO-låset som därefter monteras på dörren utan åverkan. DUO-låset passar både för rund och oval cylinder och är inte kopplat till el. Swedlock DUO City är certifierad enligt SSF 3522 utgåva 2, låsklass 3.

Montering på entréport utförs av certifierad låsfirma, och montering på bostadsdörr utförs av tekniker från Stockholms Trygghetsjour. Installationen innebär ingen kostnad för fastighetsägare eller boende. Stockholms stad äger låsen och står för kostnader förenade med införande och förvaltning.

Inför montering inhämtar Stockholms stad fastighetsägarens medgivande.

Fastighetsägarens ansvar

Det vanliga låsets funktion, till exempel cylinder, låskista och låskolv.

Stockholms stads ansvar

 • Staden äger, monterar, demonterar och förvaltar de digitala låsen.
 • Om behovet upphör återställer staden låset på lägenhetsdörren.
 • Avaktivering av digitalt lås på port om ingen boende i fastigheten för tillfället har behov av digitalt lås. Låset finns kvar för att underlätta snabb aktivering när behov uppstår.
 • Tar emot felanmälningar
 • Avhjälper fel på digitala låset med egna tekniker eller leverantörens låssmed.
 • Återställning av låsmiljö vid demontering av digitalt lås.

Hemtjänstens ansvar

Hemtjänsten ansvarar inte för de digitala låsen men kan visa hemtjänstkunden hur låsen fungerar och hjälpa till med felanmälan.

Läs även

Uppdaterad