Äldreomsorgens värdegrund

Kommunfullmäktige i Stockholms stad har beslutat om en värdegrund som gäller för all äldreomsorg i Stockholms stad.

Äldreomsorgens värdegrund

Äldreomsorgen i Stockholms stad ska präglas av självbestämmande, individualisering och valfrihet. Utformningen av det stöd som ges ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet.

Värdegrunden omfattar alla i stadens omsorg

Alla som arbetar med äldreomsorg i Stockholms stad ska känna till och utföra sitt arbete enligt värdegrunden. Det gäller både stadens egna verksamheter och privata verksamheter.

Stockholms stads värdighetsgaranti

För att göra värdegrunden tydlig för medborgarna har kommunfullmäktige även beslutat om ett antal värdighetsgarantier för äldreomsorgen. Stockholms stads värdighetsgaranti innebär att du:

  • har rätt att få information och vägledning när du behöver stöd och omsorg
  • är delaktig i den utredning som ligger till grund för det stöd och den omsorg som du blir beviljad
  • har rätt att välja och byta bland de utförare som ingår i Stockholms stads valfrihetssystem
  • har rätt att påverka på vilket sätt och när stödet ska ges. För att säkerställa din rätt till inflytande upprättas en skriftlig överenskommelse mellan dig och din utförare om hur du vill ha din omsorg, en så kallad genomförandeplan.
  • har rätt att ta del av alla beslut och dokumentation om omsorgen.

Uppdaterad