Altaner och lummig trädgård med parkbänk.

Villa Skönviken

Stora Sköndals väg 101-107

Villa Skönviken är ett boende som drivs av Stiftelsen Stora Sköndal. Verksamheten ligger vackert i Sköndal vilket innebär att det är lätt att komma ut i en fin miljö.

Fakta

Typ av service
Vård- och omsorgsboende
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Privat
Inriktning
Somatiskt vård- och omsorgsboende, demensboende
Antal lägenheter
108
Hyra
9 209 kronor
Webbplats
https://www.storaskondal.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Kontrastmarkering
  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Tillgänglig hiss
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Boendemiljö

Villa Skönviken består av två hus med vardera tre våningsplan. Lägenheterna är 30 kvadratmeter och har pentry, dusch och toalett. Höj- och sänkbar säng och madrass finns i rummen. Rummen har neutrala färger så hyresgästen kan sätta sin egen prägel med gardiner, tavlor och annat.

Vackert inredda gemensamhetslokaler för umgänge, aktiviteter och måltider finns i respektive hus. Stor balkong och uteplats finns i anslutning till gemensamhetsutrymmena.

En vacker vinterträdgård förbinder de två husen.

Utemiljö

Villa Skönviken ligger i direkt anslutning till fina promenadstråk och nära till sjön Drevviken. Det gör det enkelt att komma ut till en trevlig och avkopplande miljö. En stor trädgård med sinnesstimulerande miljöer och gångstråk sammanbinder huskropparna vilket möjliggör utevistelse enskilt eller tillsammans med andra. Stora möblerbara balkonger finns på varje våningsplan.

På området finns även café Kristinahuset dit man kan gå och fika samt vackra Stora Sköndals kyrka.

Personalens kompetens

Alla medarbetare har adekvat utbildning för sitt uppdrag och kontinuerlig kompetensutveckling säkerställer att kunskap ständigt utvecklas. Verksamheten är Silviahemscertifierad, vilket innebär att samtlig personal fått utbildning inom demensomsorg och teamarbete som syftar till en personcentrerad omsorg.

Här jobbar undersköterskor, sjuksköterskor, rehabpersonal och aktivitetscoacher. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och förutsättningen för att kunna ge vård och omsorg med hög kvalitet.

Måltider

Maten till Villa Skönviken tillagas i Sköndal av Kleins Kitchen. Vi serverar maten på ett inbjudande sätt. Måltiden ska vara en lugn och fin stund för samvaro och socialt utbyte i vacker miljö. Vi sprider måltider över dygnet med hjälp av näringsriktiga och aptitliga mellanmål.

Vi uppmärksammar högtider och helgdagar, gör skillnad på vardag och helg genom att duka fint samt servera en trerätters-måltid med tillhörande dryck minst en gång per veckoslut.

Aktiviteter

Vi arbetar för att du som bor här ska vara med och påverka aktivitetsutbudet. Vi säkerställer detta genom aktivitetscoacher vars uppdrag är att aktivitetsutbudet planeras och genomförs gemensamt.

Vinterträdgården och ute-trädgården erbjuder fina möjligheter till aktiviteter och samvaro. Även i boendegrupperna finns fina inomhusmiljöer samt balkonger där aktiviteter bedrivs. Utemiljön i Stora Sköndal gör det lätt att komma ut i naturen.

Övrigt

På Villa Skönviken arbetar vi med ett tydligt kontaktmannaskap genom att varje boende får en utsedd Omsorgssamordnare. Uppdraget är att du som bor hos oss ska uppleva välbefinnande och värdigt liv. Omsorgssamordnaren planerar omsorgen tillsammans med dig för att säkerställa att du får inflytande över din omsorg och att du får vara delaktig i det som händer på boendet samt att du får omsorgen utförd på det sätt du önskar. Omsorgssamordnaren ser också till att kommunikationen med anhöriga sker på överenskommet sätt.

Boenderåd/aktivitetsråd finns för delaktighet i de gemensamma aktiviteterna. På Stora Sköndal finns en lägenhet man kan hyra för en billig peng om man vill komma på besök men bor en bit bort.

Stora Sköndal har ett strukturerat arbete med volontärer som ger möjlighet till extra aktiviteter, samtal och samvaro.

Villa Skönviken har 108 lägenheter, varav 72 för personer med demenssjukdom. 

Hitta hit

Uppdaterad