Ersta Ednahemmet

Hästhagsvägen 9A, Nacka

Ednahemmet är en del av Ersta diakoni, Sveriges största aktör inom icke vinstdrivande, idéburen vård och omsorg. Vi uppmuntrar till delaktighet i vardagen, både med omvårdnad och i gemensamma vardagsaktiviteter för en familjär och hemlik miljö.

Fakta

Typ av service
Vård- och omsorgsboende
Verksam i
Utanför Stockholm
Organisationsform
Privat
Inriktning
Demensboende, somatiskt vård- och omsorgsboende
Erbjudanden
Tillåter husdjur
Antal lägenheter
60
Hyra
8 467–10 215 kronor
Webbplats
https://www.erstadiakoni.se/ednahemmet

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Boendemiljö

Ersta Ednahemmet är ett personligt boende med 60 lägenheter. Det finns 40 lägenheter för personer med demensdiagnos och 20 lägenheter för somatiskt boende. Det finns lägenheter i olika storlek, men alla har badrum och trinett. I hyran ingår en vårdsäng, el och internet. Varje boendeenhet har ett gemensamt kök och vardagsrum. Vi har trevliga lokaler för sociala, kulturella och hälsofrämjande aktiviteter. Husdjur är välkomna.

Utemiljö

Vi har en egen, avgränsad utemiljö där vi kan vara ute och odla, fika eller bara njuta av frisk luft. Det finns också en gemensam trädgård med äppelträd, grillplats och växthus för en mångfald av aktiviteter. I närområdet finns fina naturområden och möjlighet att promenera i villaområdet Hästhagen.

Personalens kompetens

På Ednahemmet är medarbetarna utbildade undersköterskor. Alla genomgår regelbundna interna utbildningar och återkommande handledning . En del medarbetare har specialistkompetenser inom till exempel demens. Sjuksköterskor, fysioterapeut och arbetsterapeut är legitimerade med erfarenhet av äldreomsorg. Varje medarbetare har kompetens att se dig och dina behov och möta dig där du är. Personalen jobbar i team för trygg vård och omsorg.

Måltider

På Ednahemmet får vi mat till lunch och middag från Compass Group. Frukost och mellanmål lagas på avdelningarna. Vi serverar frukost, lunch, middag, fika, mellanmål och kvällsmål. Vi dukar vacker och säsongsanpassat och tar vara på högtider. Vi bjuder på ett glas vin på helg och högtid. Helgen firas alltid in med fredagsbubbel och på helger och högtider bjuds det på vin till middagen. De som bor och arbetar hos oss äter tillsammans för att skapa en trevlig stund med samtal och gemenskap.

Aktiviteter

Vi hittar dagligen på saker tillsammans, exempelvis promenader, högläsning, utflykter och gymnastik. Dessutom finns mer intressestyrda gruppaktiviteter med fokus på till exempel måleri eller skönhet och spa. Vi firar alla traditionella högtider och på helgerna anordnar vi fredagsmys, lördagsfest och söndagskaffe. Ibland förgyller vi dagarna med pub, musikuppträdanden, sångstunder eller en korvgrillning.

Övrigt

Vi arbetar utifrån vår värdegrund "Se hela människan", för en innehållsrik vardag, meningsfullhet och gemenskap med fint bemötande. Hos oss får du stöd så att du kan fortsätta vara den du är och leva ditt liv som du önskar.

Hos oss får du en egen kontaktperson och en sjuksköterska som ansvarar extra för just din vård och omsorg. Vi arbetar för att din tillvaro ska vara meningsfull för dig och värna din integritet och ditt självbestämmande.

Våra medarbetare ser den boendes situation ur ett helhetsperspektiv och arbeta utifrån ett salutogent synsätt. Ett salutogent synsätt innebär att omvårdnaden fokuserar på det friska hos varje individ. Vi erbjuder anhöriga stöd i form av samtal, anhöriggrupper och rekreationsvistelser


Hitta hit

Uppdaterad