Innergård med stenplattor, utemöbler, fontän, växter och en välkommenskylt.

Edsätra vård- och omsorgsboende

Bogsätravägen 27-29

Föreningen Edsätras vänner, en ideell förening utan vinstsyften, ett boende med kristen profil där alla är välkomna oavsett trosuppfattning. Vi erbjuder ett suveränt boende i kristen atmosfär, attraktivt för boende, närstående och medarbetare.

Fakta

Typ av service
Vård- och omsorgsboende
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Privat
Inriktning
Somatiskt vård- och omsorgsboende, demensboende
Erbjudanden
Kan erbjuda parboende
Antal lägenheter
48
Hyra
5 872–6 762 kronor
Webbplats
http://www.edsatra.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Boendemiljö

Edsätra har 48 lägenheter, varav 16 avser lägenheter för dementa. Lägenheterna är nyrenoverade och 34–38 kvadratmeter stora. Du som boende har egen bostad med hyreskontrakt och nyckel. Lägenheterna har handikappanpassade badrum och kokmöjligheter.

Allmänna utrymmen är trivsamt möblerade, där blandas nya och gamla möbler samt saker som skapar hemkänsla och påminner om boendes tidigare hem.

Utemiljö

Edsätra ligger naturskönt och på gångavstånd från Sätra T-bana.

Utemiljön är lättillgänglig med flera fina möblerade uteplatser. Natur, blomplanteringar, fruktträd, bärbuskar och vattenfontäner är ett trevligt inslag. På varje avdelning finns möjlighet att vistas på en stor balkong, med blommor efter årstid och utsikt över omgivningarna. Ett växthus/uterum finns för samvaro och kan användas av både boende och anhöriga vid önskemål.

Personalens kompetens

Samtlig omvårdnadspersonal är utbildade undersköterskor. Du får egen kontaktman och omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Kontinuerlig kompetensutveckling sker och personalomsättningen är låg. Flera av omvårdnadspersonalen har gått en demensutbildning från Silviahemmet. Sjukgymnast, arbetsterapeut, tandläkare samt specialistläkare finns regelbundet i verksamheten.

Måltider

Edsätra har ett eget kök där näringsriktig anpassad mat för äldre förbereds och lagas under ledning av vår kökschef. Färska råvaror och grönsaker används i produktionen. Bakning av både matbröd och kaffebröd är dagliga inslag i verksamheten. Festmåltider såsom exempelvis Nobelfest, kräftskiva och skördefest anordnas. Menyn följer högtider och årstider.

Aktiviteter

Vi lägger stor vikt vid möjlighet till utevistelse. Du erbjuds både grupp och individuella aktiviteter såsom gymnastik, promenader, högläsning, samtalsgrupp, musikstunder, andakter och fester. Vi har en aktivitetssamordnare med mångfald organiserar och planerar aktiviteterna, genom boenderåd kan du vara med att påverka det sociala innehållet. Samtalsstöd finns att tillgå i form av diakon eller besökspastor.

Övrigt

Historik

Försörjningsinrättningen var under senare delen av 1800-talet formen för "fattigvården" i Stockholm. De miserabla förhållandena blev en utmaning för kvinnorna i baptistförsamlingarna i Stockholm. En ”mödraförening" tog på sig uppgiften att starta och driva ett ålderdomshem utifrån kristna värderingar. Tio kvinnor bildade föreningen år 1862.

År 1885 började man i liten skala i en lägenhet på Regeringsgatan. Senare flyttade verksamheten till Kungsholmsgatan. 1903 köptes fastigheten Fleminggatan 20 och lägenhet efter lägenhet togs i bruk för hemmet. Som mest hade man ett sextiotal pensionärer som boende. Men tiderna förändrades och nya behov och krav måste tillgodoses. Ett helt nytt hem, Edsätrahemmet i Sätra, stod klart 1965.

År 1993 stod en ny byggnad klar att användas för demensboende. Den tidigare ”mödraföreningen” har förändrats och heter i dag Föreningen Edsätras Vänner. Det är en ideell förening utan vinstdelning. Föreningen leds av en styrelse som inte är arvoderad.

Hitta hit

Uppdaterad