Stort hus med gul fasad och trädgård.

Sjöberga Gård

Berghamnsvägen 65

Sjöberga Gård är ett boende för personer med diagnoserna frontallobsdemens, Korsakov, Levy Body. Boendet är beläget med utsikt över Mälaren. Individen sätts i centrum och målet är att de boende ska känna trygghet, vara aktiva och ha ett socialt liv.

Fakta

Typ av service
Profilboende
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Privat
Inriktning
Demenssjukdomar

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Boendemiljö

Verksamheten bedrivs i ett lugnt område i en villa belägen vid Mälaren i Hässelby. Omgivningen inbjuder till utevistelse med fina promenadstråk utmed vattnet.

Våning 4 består av kontor, konferensrum och förråd. Plan 2 och 3 har vardera 5 boenderum på 27-35 kvadratmeter med badrum, gemensamma utrymmen, kök och matsal. Souterrängplanet har två boenderum, salong, tvättstuga och personalrum.

I direkt anslutning till varje våningsplan finns balkong eller uteplats som de boende kan disponera fritt.

Personalens kompetens

Vård och omsorg ska utföras utifrån bästa möjliga förutsättningar av engagerad och kompetent personal. Ett antal ur vår personal har specialistutbildning inom områden som rör frontallobsdemens, Korsakov och Levy Body. Samtliga ur vård/omsorgspersonalen har undersköterskeutbildning eller minst 5 års erfarenhet inom demensvård.

Måltider

Verksamheten strävar efter att vara så hemlik som möjligt och en del i detta är att det ska dofta mat. Maten lagas av tjänstgörande personal assisterad av de boende på vardera våningsplan. Veckomatsedeln gör vi tillsammans med de boende som då får möjlighet att önska den mat de själva vill ha. Är det något som inte faller någon i smaken tillagas annan mat till denna person.

Aktiviteter

Att få hjälp och stöd att klara de dagliga aktiviteterna i livet på egen hand är en förutsättning för en god självbild. Personliga och nära kontakter skapas genom samtal och en lyhördhet för individens behov.

Uppmärksamhet riktas på att tillgodose behov av daglig stimulans och sysselsättning efter individens förutsättningar och önskemål genom att till exempel lösa korsord, högläsning, promenader, målning, sång och musik och individanpassade utflykter i grupp eller enskilt.

Övrigt

Sjöberga Gård AB har sedan övertagandet av verksamheten 2003 bedrivit särskilt boende på Sjöberga Gård i Hässelby. Inriktningen har sedan start varit ett boende för personer med en demensdiagnos. 2007/2008 blev Sjöberga Gård ett renodlat profilboende.

I vården arbetar även hundar, de tjänstgör då ägaren är i tjänst. Bara genom sin närvaro kan hunden bidra till att stilla ångestutbrott och hindra personer som blir utåtagerande.

Att närstående är viktiga i förståelsen för de boende är något som vi lägger stor vikt vid på Sjöberga Gård. Nära och kära är naturligtvis alltid välkomna att äta eller ta en kopp kaffe hos oss.

Med max 6 boende som vistas på varje våningsplan och med en hög personaltäthet möjliggörs en vård där hänsyn tas till individens egna behov.

Hitta hit

Uppdaterad