Matsal med möbler i herrgårdsstil, bord med vit duk, kandelabrar och kristallkrona.

Nömmebergs profilboende

Högövägen, Stensjön

Visa på karta

Nömmebergs vårdhem ingår i SHG som är en familjeägd koncern. Vårdhemmet ligger vackert och naturskönt beläget på en halvö utanför Nässjö. Vi tar emot kvinnor och män från 20 år med demensutveckling och/ eller psykisk funktionsnedsättning.

Fakta

Typ av service
Profilboende
Verksam i
Utanför Stockholm
Organisationsform
Privat
Inriktning
Demenssjukdomar, psykisk funktionsnedsättning
Webbplats
http://shg.se/nommeberg

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Bemannad reception Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Boendemiljö

Nömmebergs vårdhem har 56 platser fördelade på fyra avdelningar. Samtliga vårdplatser finns i en gemensam byggnad, på markplan. Kring hemmet finns en stor trädgård med utsikt mot sjö, badbrygga och skog. Inre och yttre miljöer är handikappanpassade. Här finns det möjlighet att röra sig fritt mellan våra avdelningar och trädgården. En friliggande huvudbyggnad finns för övernattning för till exempel anhöriga. Vi har en sjöstuga med möjlighet att basta, bada från bryggan eller åka ut med båt.

Personalens kompetens

På Nömmebergs vårdhem har personalen bred kompetens. Vi har nyckelpersoner såsom läkare med specialisering inom psykiatri. Psykiatriker, specialistsjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast samt undersköterskor med hög kompetens. Vår omvårdnadspersonal har lägst kompetens som undersköterska dag som natt. Personalen behärskar svenska språket i tal och skrift. Personalen har regelbunden handledning samt får kontinuerlig fortbildning.

Måltider

På Nömmebergs vårdhem finns eget kök med utbildad kökspersonal. Måltiderna lagas från grunden och på plats samt anpassas efter de boendes önskemål och behov. Individuella behov utifrån medicinska, etniska, kulturella och religiösa skäl tillgodoses. Matsedeln anpassas efter årstider och högtider.

Aktiviteter

På Nömmebergs vårdhem arbetar vi för att våra boende ska delta i någon form av aktivitet och/eller sinnesstimulering. Vi har förutom kontaktpersonen två personer ur vår personal, som är anställda på 100 procent, som enbart arbetar med att aktivera våra boende. Aktiviteterna sker dels enskilt, dels i grupp. Några exempel på aktiviteter som den boende kan delta i är bland annat blomstergrupp, skapande konst, musik, bio, restaurangbesök, teater, hockeykvällar och andra kulturella evenemang.

Övrigt

Nömmebergs Vårdhem är beläget på småländska höglandet i Jönköpings län, 12 km utanför Nässjö stad, i utkanten av samhället Stensjön.

Kombinationen av att kunna röra sig fritt i både den yttre samt inre hemlika miljön på Nömmeberg skapar högsta möjliga livskvalitet för de som bor hos oss. Vi arbetar teambaserat och utifrån personcentrerad omvårdnad. Vi strävar efter att göra det möjligt för våra boende att uppleva välbefinnande, meningsfullhet och trygghet i sin tillvaro. Vi har som mål att de boende så långt som det är möjligt ska kunna utforma sina liv så som de själva önskar.

Vår inriktning är personer med demens där det förekommer BPSD-problematik, negativa beteende och/eller vandringsbeteende, frontallobsskador, sviter efter missbruk samt psykiska funktionshinder. På Nömmeberg är inre samt yttre miljö tillgänglig med gånghjälpmedel till exempel rullstol. Vi är anslutna till BPSD-registret, Senior Alert och Palliativa registret.

Hitta hit

Uppdaterad