Matsal med möbler i herrgårdsstil, bord med vit duk, kandelabrar och kristallkrona.

Nömmebergs profilboende

Högövägen, Stensjön

Nömmebergs vårdhem ingår i SHG som är en familjeägd koncern. Vårdhemmet ligger vackert och naturskönt beläget på en halvö utanför Nässjö. Vi tar emot kvinnor och män från 20 år med demensutveckling och/ eller psykisk funktionsnedsättning.

Fakta

Typ av service
Profilboende
Verksam i
Utanför Stockholm
Organisationsform
Privat
Inriktning
Psykisk funktionsnedsättning, demenssjukdomar
Webbplats
http://shg.se/nommeberg

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Boendemiljö

Nömmeberg ligger i en naturskön miljö med utsikt över sjön Nömmen, någon mil från Nässjö. Det finns en stor trädgård med odlingar såsom frukt och bär, sinnesträdgård samt höns. Vid sjön finns vår Sjöstuga med allrum som används vid aktivering såsom matlagning och umgänge, finns även bastu och möjlighet till bad i sjön eller fiske samt båtturer. Gemensamhetsutrymmen såsom dagrum och matsal samt boenderum har en hemlik och trivsam möblering. Samtliga avdelningar har eget dagrum samt matsal.

Personalens kompetens

Personalen har bred kompetens samt arbetar teambaserat och utifrån personcentrerad omvårdnad. Vi har nyckelpersoner så som läkare med specialisering inom psykiatri, specialistutbildade sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast samt undersköterskor med specialist utbildnings samt hög kompetens. Vi arbetar med att kontinuerligt stärka personalens kompetens. Personalen har regelbunden handledning samt kontinuerlig fortbildning.

Måltider

På Nömmebergs vårdhem finns eget kök med utbildad kökspersonal med lång erfarenhet och kunskap. Måltiderna lagas på plats och från grunden samt anpassas efter de boendes önskemål samt behov. Matsedeln anpassas efter säsong och högtider, alla högtider firas med tillhörande mat. Vi har regelbundet temadagar då köket lagar mat från andra kulturer.

Aktiviteter

Vi strävar efter att finna en aktivitet eller sinnesstimulering som passar för den boende, dennes behov och önskemål. Förutom den boendes kontaktperson, har vi två personal som arbetar enbart med att aktivering. De aktiviteter som erbjuds sker dels enskilt, dels i grupp, utifrån den boendes önskemål.

Några exempel på aktiviteter som erbjuds är blomstergrupp, skapande konst, musik, bio, restaurangbesök, teater, hockeykvällar och andra kulturella evenemang. Vid sjön finns vår Sjöstuga med allrum som används vid aktivering såsom matlagning och umgänge, finns även bastu och möjlighet till bad i sjön eller fiske samt båtturer. Vi kan erbjuda aktiviteter alla dagar i veckan.

Övrigt

Nömmebergs Vårdhem är ett familjeägt vårdboende och har funnits i samma familj sedan 1966. Nömmeberg är beläget på småländska höglandet i Jönköpings län, 12 km utanför Nässjö stad, i utkanten av samhället Stensjön.

Vi arbetar teambaserat och utifrån personcentrerad omvårdnad. Vi strävar efter att göra det möjligt för den enskilde att uppleva välbefinnande, meningsfullhet och trygghet i sin tillvaro.

Före en eventuell flytt till Nömmeberg åker vi alltid och besöker den enskilde samt anhöriga vi hämtar den boende vid flytt till oss. Vi har möjlighet för övernattning om anhöriga så önskar vid besök.

Vår inriktning är personer med demens där det förekommer BPSD-problematik, negativa beteende och/eller vandringsbeteende, frontallobsskador, sviter efter missbruk samt psykiska funktionshinder. På Nömmeberg är inre samt yttre miljö tillgänglig med gånghjälpmedel till exempel rullstol. Vi är anslutna till BPSD-registret, Senior Alert och Palliativa registret.

Uppdaterad