Två personer ute på promenad.

Vardaga Hemtjänst Hägersten Liljeholmen

Kinmanssonsvägen 43, Hägersten

Vardaga Hägersten Liljeholmen finns på Kinmanssonsvägen 43 i Axelsberg. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Du är också varmt välkommen till vår hemtjänstlokal.

Fakta

Typ av service
Hemtjänst
Verksam i
Hägersten-Älvsjö

Hägersten-Älvsjö: Enbart verksam i Hägersten-Liljeholmen.

Organisationsform
Privat
Specialkompetens
Demenssjukdomar
Språk och kultur
Arabiska, engelska
Anlitar underleverantör för
Matlådor
Verksam i staden sedan
2005
Webbplats
https://www.vardaga.se/verksamheter/hemtjanst-hagersten-liljeholmen/

Personalens kompetens

För oss är det viktigt att du får hjälp av personer som du trivs med, litar på och som tar ansvar för att du får den hjälp, omsorg och det stöd du beviljats. Därför arbetar vi med kontaktpersoner. Det innebär att en i personalstyrkan utses till din kontaktperson och att det är denna person som i första hand hjälper dig.

Vår personal består av engagerade undersköterskor och vårdbiträden som alla talar svenska. Personalen har även vidareutbildning i demens och vi har ett duktigt demensteam.

Kost och måltider

Maten är en stor del av livet, den engagerar alla våra sinnen och är ofta dagens höjdpunkt. Därför lägger vi ner tid på att måltidsmiljön ska vara estetiskt inbjudande. Matbordet dukas vackert och maten presenteras på ett trevligt sätt.

Näringsrik mat är också en viktig och bidragande faktor för en god hälsa, inte minst på ålderns höst. För den som vill kan vi även leverera matlådor från en mycket populär restaurang som har bra pris.

Övrigt

Vår personalgrupp har stor erfarenhet av arbete inom hemtjänsten, en mycket kompetent personal som finns på plats dygnet runt, året om.

Vi har uppnått höga resultat i Socialstyrelsens kvalitetsundersökningar gällande personalens bemötande.

Vi arbetar för att möjliggöra för dig att leva så som du önskar. För att åstadkomma detta arbetar vi personcentrerat, det vill säga vi ser till dina behov, förmågor, mål och intressen. Utifrån denna information och ditt beviljade biståndsbeslut upprättar vi din genomförandeplan.
Vi gör alltid hembesök hos dig som planerar att anlita oss som hemtjänstutförare. För oss är det viktigt att vi tillsammans går igenom de insatser du behöver hjälp med och planerar in vilka dagar och tider du önskar få hjälp. Informationen bevaras i din genomförandeplan och denna fungerar som en mall för hur vi arbetar för och med dig. Du ska känna att du har inflytande och självbestämmande.

Tilläggstjänster: Ja

Underleverantör för matlådor: Trekantens restaurang.

Hitta hit

Uppdaterad