Grafik.

Spånga-Tensta hemtjänst

Stormbyvägen 2-4, Spånga

Det ska vara möjligt att bo kvar i sin invanda miljö så länge man själv önskar. Du som beviljats hjälpinsatser från hemtjänsten har rätt att påverka hur hjälpen utförs. Du har också rätt att få ett vårdbiträde utsett som din kontaktperson.

Fakta

Typ av service
Hemtjänst
Verksam i
Spånga-Tensta
Organisationsform
Kommunal
Specialkompetens
Demenssjukdomar, övriga specialteam
Språk och kultur
Arabiska, finska, somaliska, persiska, polska, spanska, tigrin (tigrinja)
Verksam i staden sedan
1990

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Bemannad reception
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Personalens kompetens

Personalen har olika kompetenser så som undersköterskor och vårdbiträden.

Kost och måltider

Hemtjänsten levererar matlådor på beställning från Beställarenheten Äldreomsorg, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

Övrigt

Hemtjänsten ska hålla hög kvalitet på sina tjänster genom att ha utbildad och erfaren personal som utför sitt arbete med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Bland personalen finns många som, förutom svenska, talar ett andra språk, till exempel finska, spanska, arabiska, persiska, tigrinja, somaliska och polska. Vi utför hemtjänst enligt ditt biståndsbeslut och vi utför även ledsagning och avlösning. Trygghetslarm är ett alternativ eller ett komplement till hjälpinsatser. Hemtjänstens personal besvarar trygghetslarmen.

Hjälpinsatser kan utföras alla tider på dygnet beroende på vilka behov du har.

För hemtjänstinsatser nattetid har Spånga-Tensta Hemtjänst ett avtal med Attendo AB.

Hitta hit

Uppdaterad