Skärholmens Hemtjänst

Storholmsgatan 27, Skärholmen

Vi bedriver hemtjänst dygnet runt. Vi vill att du ska känna dig trygg och kunna bo hemma så länge du själv önskar. Vi bedriver hemtjänst med trygghet, delaktighet, självbestämmande och kontinuitet.

Fakta

Typ av service
Hemtjänst
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal
Anlitar underleverantör för
Matlådor
Verksam i staden sedan
Uppgift saknas
Webbplats
https://play.mediaflowpro.com/ovp/16/61CEBHIEP1

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Personalens kompetens

Vår personal har genomgått en demensutbildning på Silviahemmet. I sin utbildning har de fått grundläggande kunskaper om hur dem ska arbeta med personer med demens.
De har även regelbundet reflektion på arbetstid, vilket möjliggör kunskapsutbyte och teamarbete kring personer med behov extra stöd.
Vår personal får regelbundet utbildning i kosthållning, förflyttningsteknik, basala hygienrutiner, samt sekretess.

Kost och måltider

Om du har beviljad stöd vid måltider så lagar personalen mat tillsammans med dig eller åt dig efter dina preferenser.

Du har möjlighet att välja matleveranser från leverantören Fazer. Leverans sker dagligen. Veckan innan beställer du den mat du önskar för varje dag från en matsedel.

Övrigt

Skärholmens hemtjänst är den enda utföraren i området som dygnet runt har personal stationerad i Skärholmen. Det betyder att vi är snabbt på plats om du behöver hjälp. Vår personal har lång erfarenhet av arbete inom äldreomsorg. De är engagerade och flertalet är utbildade vårdbiträden eller undersköterskor. Utifrån det biståndsbedömda beslutet arbetar du tillsammans med personalen, fram en genomförandeplan som ligger till grund för hur hemtjänstinsatserna ska utföras. På sätt kan personalen ta tillvara dina önskemål och synpunkter, så att du kan känna dig delaktig i hur omsorgen ska se ut för just dig.

Hitta hit

Uppdaterad