Rinkeby-Kista hemtjänst

Kista torg 5

Vi gör det möjligt för dig att leva ett så normalt, självständigt, aktivt och värdigt liv som möjligt. Vi erbjuder omvårdnadstjänster i hemtjänst inklusive måltider, städning samt ledsagning.

Fakta

Typ av service
Hemtjänst
Verksam i
Järva
Organisationsform
Kommunal
Specialkompetens
Demenssjukdomar
Anlitar underleverantör för
Matlådor, nattinsats
Verksam i staden sedan
2007

Personalens kompetens

Personalen har vårdbiträdes- eller undersköterskeutbildning samt har lång erfarenhet av vård- och omsorgsarbete.

Personalen har bakgrund i olika länder vilket gör det möjligt för dig att få personal som kan ditt språk, även om det är ett annat än svenska.

Kost och måltider

Vi kan erbjuda matlagning i hemmet och levererar matlådor som vi hjälper dig att värma om du vill.

Övrigt

Rinkeby-Kista hemtjänst har ett demensteam med specialutbildade undersköterskor. Deras kunskap gör hemtjänsten bättre för äldre som vill bo kvar hemma och har en demenssjukdom.

Hitta hit

Uppdaterad