En äldre person får stöd på vinterpromenad.

Mångkulturell hemtjänst

Domnarvsgatan 11, Spånga

Visa på karta

Vår hemtjänst erbjuder språklig och kulturellt anpassad service och omsorg samt kontinuitet. Vi erbjuder samtliga omvårdnads- och serviceinsatser för äldre personer, personer med psykiatriska- eller fysiska funktionshinder.

Fakta

Typ av service
Hemtjänst
Verksam i
Bromma, Hässelby-Vällingby, Kungsholmen, Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Södermalm
Organisationsform
Privat
Specialkompetens
Demenssjukdomar
Språk och kultur
Arabiska, kurdiska, persiska, somaliska
Anlitar underleverantör för
Trygghetslarm
Verksam i staden sedan
2008
Webbplats
https://www.mangkulturellhemtjanst.se/

Personalens kompetens

Majoriteten av våra medarbetare är undersköterskor och inom arbetsgruppen finns personal med specialistkompetens inom demens. De flesta har många års erfarenhet av äldrevård. Vi kan även erbjuda personal utifrån ditt modersmål.

Kost och måltider

Måltider är viktiga händelser och maten ska vara näringsrik. Därför har vår personal utbildats i näringslära samt hantering av kost och livsmedel.

Övrigt

Mångkulturell hemtjänst har funnits sedan 2006. Vi erbjuder omsorg som bygger på omtanke, respekt för din personliga integriteten, valfrihet och självbestämmande. Vi är verksamma i Solna, Sundbyberg, Järfälla och Sollentuna. I Stockholm stad är vi verksamma i stadsdelarna Kungsholmen, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Bromma, Södermalm samt Hässelby-Vällingby.

Hitta hit

Uppdaterad