Grafik.

Macorena Hemtjänst AB Västerort

Årevägen 23, Vällingby

Vi ger vård och omsorg för dig som behöver hjälp i ditt eget hem i enlighet med det biståndsbeslut du fått. Vi erbjuder omvårdnad, service, matlagning, ledsagning och trygghet för att du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt.

Fakta

Typ av service
Hemtjänst
Verksam i
Hässelby-Vällingby, Järva
Organisationsform
Privat
Språk och kultur
Arabiska, kurdiska, persiska, ryska, spanska
Anlitar underleverantör för
Nattinsats, trygghetslarm
Verksam i staden sedan
2017
Webbplats
https://www.macorena.se/

Personalens kompetens

Våra medarbetare är utbildade sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden. Vi har stor kunskap om olika kulturer och etniciteter.

Våra medarbetare är utbildade för att säkerställa att du som kund får tillräckligt med mat- och vätska. Vi är också utbildade för att uppmärksamma och förebygga uppkomst av undernäring. Vi lägger även stor vikt vid livsmedelshygien och erbjuder utbildningar inom det varje år.

Kost och måltider

Macorena hemtjänst ABs policy för kost och måltider innebär att kosten och måltiderna sker enligt dina önskemål och behov. Vi erbjuder hemlagad mat där du som kund ska vara delaktig i planering, inköp och tillagning av maten i den mån det är möjligt. Våra medarbetare har kunskaper om matlagning och tillagar enkla, aptitliga och näringsrika maträtter som serveras på ett tilltalande sätt.

Övrigt

Vårt mål är att du får vård- och omsorg samt service av god kvalitet. Vi har en personcentrerad syn vilket innebär att vi anpassar oss till individuell vård- och omsorg utifrån olika kulturer och etniska bakgrunder. Vi erbjuder kontinuerlig omsorg från din kontaktperson och ser till att omsättningen blir obetydlig. Vår värdegrund är:

  • respekt och välbefinnande
  • delaktighet och självbestämmande
  • trygghet och tillgänglighet.

Vi erbjuder sociala och stimulerande aktiviteter; varje år anordnar vi sommarutflykt samt träffpunkt under hösten.

Vi samverkar med primärvården och andra vårdenheter och kan hjälpa dig i dessa kontakter.

Vi har ett kvalitetsteam bestående av personal med stor kompetens och engagemang. Kvalitetsteamets syfte är att förebygga brister samt förbättra det vardagliga arbetet hos våra kunder.

Underleverantör

Vi använder Attendo som underleverantör för

  • nattinsats
  • trygghetslarm.

Hitta hit

Uppdaterad