Bromma hemtjänst Traneberg

Tranebergsvägen 45

Vi är en engagerad arbetsgrupp som får fina omdömen. Ett gott bemötande från oss är viktigt när vi besöker dig. Vi har som målsättning att du med våra insatser ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg varje dag.

Fakta

Typ av service
Hemtjänst
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal
Specialkompetens
Demenssjukdomar
Språk och kultur
Arabiska, persiska, somaliska, spanska, tigrin (tigrinja)
Anlitar underleverantör för
Matlådor
Verksam i staden sedan
Uppgift saknas

Personalens kompetens

Hos oss arbetar en engagerad arbetsgrupp, alla våra medarbetare är utbildade undersköterskor, vårdbiträden eller har erfarenhet av vård och omsorg.

Kost och måltider

Har du beviljats hjälp och stöd med måltider erbjuder vi dig enklare matlagning i hemmet eller matlådor. Vi erbjuder matlådor från köket på Mälarbackens vård- och omsorgsboende, här väljer du själv vilken mat du vill beställa utifrån en matsedel.

Övrigt

Bromma hemtjänst består av tre hemtjänstgrupper. På Tranebergs hemtjänst utför vi insatser i Traneberg, Minneberg, Ulvsunda, Johannesfred och ända bort mot Mariehäll och Annedal.

Vi ger dig en individuellt anpassad omsorg och service. Vårt mål är att du känner att du är delaktig i planering och utförande av dina insatser och har inflytande och självbestämmande över ditt dagliga liv.

Vi arbetar med kontaktmannaskap, kontaktpersonen och teamet kring denne är ansvariga för att din hjälp utförs på det sätt som du önskar och som framgår av din genomförandeplan.

Om du är beviljad insatser på natten har vi en egen nattpatrull som arbetar över hela Bromma

Våra samordnare finns tillgängliga i telefon och svarar på dina frågor vardagar kontorstid. Övrig tid går det bra att ringa till Trygghetsjouren.

Telefon: 08-508 40 700

Har du allmänna frågor om hemtjänst eller frågor kring ditt beslut så går det bra att ringa Äldre Direkt.

Telefon: 08-80 65 65

Hitta hit

Uppdaterad