Grafik.

Avalina Care AB

Rissnavägen 65, Spånga

En trygg och okomplicerad vård, anpassad efter dina behov är viktigt för oss! Vi arbetar utifrån en humanistisk individanpassad människosyn så att du ska känna dig delaktig i din omvårdnad.

Fakta

Typ av service
Hemtjänst
Verksam i
Hässelby-Vällingby, Kungsholmen, Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta
Organisationsform
Privat
Specialkompetens
Övriga specialteam
Språk och kultur
Arabiska, engelska, kurdiska
Anlitar underleverantör för
Trygghetslarm
Verksam i staden sedan
2018
Webbplats
https://www.avalinacare.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Personalens kompetens

Vår verksamhetschef har varit verksam inom äldreomsorgen i drygt 10 år i olika ledande roller. Våra medarbetare är erfarna med hög kompetens och har ett genuint intresse för sitt arbete. Hög kvalitet, stort engagemang, kontinuitet, självbestämmande och respekt är bärande värden som genomsyras i vårt möte med våra kunder. Detta anser vi vara en förutsättning för att kunna erbjuda en trygg och okomplicerad omvårdnad. Personalen genomgår kontinuerlig fortbildning.

Kost och måltider

Vi erbjuder matlådor enligt överenskommelse, som i möjligaste mån är anpassade efter dina önskemål, utan någon underleverantör.

Övrigt

Vår värdegrund utgår ifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer och grundar sig utifrån en personcentrerad omvårdnad, med människan i fokus, vilket vi vill ska synas i våra insatser i hur vi bemöter våra kunder och medarbetare i det dagliga arbetet. Vi skapar en förtroendefull relation genom kontinuitet, lyhördhet och arbetar för att våra kunder i så stor utsträckning som möjligt får sin personliga integritet och självbestämmande tillgodosett.

Vi utgår ifrån att du får möjlighet att bo kvar i din invanda miljö så länge du önskar och värnar om ett vänligt och respektfullt bemötande, där vård och omsorg anpassas efter dina behov på ett meningsfullt sätt.

Vi har även personal som pratar både syrianska (suryoyo) samt assyriska.

Tilläggstjänster: Ja

Hitta hit

Uppdaterad