Grafik.

Aurora Omsorg Alvik

Lyckovägen 9F hus 6, Bromma

Aurora Omsorg erbjuder omsorgs- och serviceinsatser till dig i Bromma stadsdel oavsett ålder eller funktionshinder. Vi arbetar med kontaktmannaskap för att ha en bra kontinuitet.

Fakta

Typ av service
Hemtjänst
Verksam i
Bromma

Endast Alvik, Minneberg, Traneberg

Organisationsform
Privat
Språk och kultur
Arabiska, engelska, finska, grekiska, persiska, polska, somaliska, spanska, tigrin (tigrinja)
Verksam i staden sedan
2013
Webbplats
http://www.auroraomsorg.se/

Personalens kompetens

Personalen består av kvinnor och män i olika åldrar. Vi strävar efter att all personal ska ha relevant grundutbildning samt delta i den interna utbildning som ges regelbundet. Det kan vara kunskaper om åldrandets sjukdomar, kost och diet för äldre, olika risker i hemmet med mera.

Vi anpassar personal till kund utifrån språk och kultur när så är möjligt.

Kost och måltider

Utifrån beviljat bistånd arbetar vi för att göra måltiden till en social situation. Om möjligt lagas maten i kundens bostad. Vid leverans av matlåda serveras maten på tallrik. Vår personal anpassar måltiden efter dina behov för att öka trivseln och aptiten.

Hitta hit

Uppdaterad