AB Hemstöd24 Omsorg

Solberga Ängsväg 3, Älvsjö

AB Hemstöd24 erbjuder vård och omsorg i ditt hem. Ett gott bemötande och god kvalitet är centralt i allt vi gör. Vi hjälper dig som av olika anledningar - sjukdom, fysiska, psykiska eller sociala funktionshinder - behöver stöd och hjälp i vardagen.

Fakta

Typ av service
Hemtjänst
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck, Skärholmen, Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Privat
Specialkompetens
Demenssjukdomar
Språk och kultur
Tigrin (tigrinja)
Anlitar underleverantör för
Nattinsats, trygghetslarm
Verksam i staden sedan
2013
Webbplats
http://www.hemstod24.se/

Personalens kompetens

Det är vår erfarenhet och engagemang som skiljer oss från våra konkurrenter. Hos oss har personalen utbildning inom demens, sjukvård och erfarenhet inom vården sen tidigare. Hos oss blir du sedd och hörd, vi ser dig som en egen individ och inte en i mängden. Vårt viktigaste mål är att stötta dig till att leva ett självständigt liv i ditt eget hem, eftersom vi vill att du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt.

Tillsammans med dig skapar vi förutsättningar så att du klarar av vardagen.

Kost och måltider

Maten är en förutsättning för goda levnadsförhållanden och en god hälsa hos äldre. Ett försummat näringsintag kan leda till ohälsa hos vissa äldre som är sjuka eller svaga.

Ett gott näringstillskott är därför en förutsättning för att få nya krafter och bli frisk vid sjukdom. Måltiden är en viktig del i äldres vardag. En trivsam och njutbar måltid kan höja äldres sociala välbefinnande och bli en del av den sociala samvaron.

Övrigt

Kvalitet

Vi uppfyller alla regulatoriska krav och förändringar. Vi arbetar digitalt med våra rutiner för kunden och personalens trygghet. Det innebär att personalen lätt kan ta del av rutiner med hjälp av arbetsmobil oavsett var de befinner sig.

Inköp

Inköp görs i närmaste affär. Inköpen sker med hjälp av betal- eller kundkort så att personalen inte behöver hantera pengar. Personalens hantering av kontanta medel ska endast ske i undantagsfall.

Underleverantör

Vi använder Attendo Sverige som underleverantör för

  • nattinsats
  • och trygghetslarm.

Hitta hit

Uppdaterad