En inbjudande soffgrupp där man kan umgås, lösa korsord eller läsa tidningen.

Sätra vård- och omsorgsboende Dagverksamhet

Frösätrabacken 7 C

Vår dagverksamhet är Silviahemscertifierat sedan 2013. Vårt arbetssätt är personcentrerat med en vårdfilosofi med 4 hörnstenar och de nationella riktlinjerna vid demenssjukdom. Vi vill ge högsta möjliga livskvalité till våra gäster under vistelsen.

Fakta

Typ av service
Dagverksamhet
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal
Inriktning
Demenssjukdomar
Antal platser på dagverksamheten
15

Tillgänglighet

 • Bemannad reception
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Kontrastmarkering
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning

Vi erbjuder personer över 65 år som har en demenssjukdom social samvaro, stimulering och sysselsättning. En meningsfull dag med andra äldre och personal fylld av värme och gemenskap är vår dagliga målsättning. Vårt arbetssätt utgår från individen: att stärka det friska, ta tillvara personens resurser, behov och önskemål. Besökarna är med och planerar dagens innehåll.

Miljö

Dagverksamheten ligger i markplan i samma lokaler som Sätra vård- och omsorgsboende. Vi finns i en naturskön och lugn miljö med två fina gårdar/uteplatser. Det finns flera natursköna parkvägar i närområdet.

Personalens kompetens

Vår personal är välutbildad med lång erfarenhet och kunskap om olika demenssjukdomar med dess förlopp över tid. Som Silviahemscertifierad enhet arbetar vi med de fyra hörnstenarna, där anhörigstödet är en viktig del i form av samtal, råd och vägledning. Personalen anordnar träffar och föreläsningar för anhöriga. Vi har finsktalande personal.

Måltider

Dagen börjar med en trevlig kaffestund när man anländer till verksamheten.

Lunch, huvudrätt och dessert, tillagas och levereras av vår leverantör Sodexo och består av varierad husmanskost och följer årets årstider och högtider. Kosten är anpassad och näringsberäknad utifrån de äldres behov. Flera alternativ finns att välja mellan.

Besöket på dagverksamheten avslutas med eftermiddagskaffe.

Aktiviteter

Det sociala innehållet betyder mycket, att möta andra personer och umgås tillsammans, på sina egna villkor. Vi har olika aktiviteter, enskilt eller i grupp som ska locka fram positiva känslor och stärka självkänslan. Vi erbjuder promenader i närområdet med parker, tipsrundor, frågesport, musik- och sångstunder, högläsning, filmvisning, målning eller ett besök i vårt eget Solrum!
Vårt motto är: ”Även om du inte minns vad du har gjort så ska du ha en känsla av att det har varit en bra dag”

Övrigt

Inför första besöket hos oss erbjuds hembesök för att lära känna personen i dess hemmiljö. Vi berättar om vår verksamhet och planerar för besöken genom att upprätta en genomförandeplan och planera praktiska saker som transporter till och från dagverksamheten.
En i personalgruppen blir kontaktperson till den demenssjuka och dess anhöriga.

Vi erbjuder även anhörigstödet i form utav samtal, råd och vägledning. Anhörigstödet leds av en utbildad Silviasyster och anhörigombudet på dagverksamheten.

Värdegrund

Vår värdegrund är framtagen ur den Nationella värdegrunden (SoL 2001:453,5 kap 4§) och Stockholms stads värdegrund för äldreomsorg

 • Gott bemötande
 • Respekt för privatliv och integritet
 • Självbestämmande, delaktighet och individanpassning
 • Insatser av god kvalité
 • Trygghet
 • Meningsfull tillvaro

Varmt välkomna till oss på Sätra vård- och omsorgsboendes dagverksamhet för demens!

Hitta hit

Uppdaterad