Minnesträffen Spånga

Minnesträffen Spånga

Älvkvarnsvägen 132, Spånga

Dagverksamhet är ett komplement till hjälp i hemmet. Deltagande i dagverksamhet kan underlätta för dig att klara din dagliga livsföring. Verksamheten kan också vara en avlastning för dig som vårdar en anhörig med demenssjukdom.

Fakta

Typ av service
Dagverksamhet
Verksam i
Järva
Organisationsform
Kommunal
Inriktning
Demenssjukdomar
Antal platser på dagverksamheten
8

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning
  • Kontrastmarkering
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning

Minnesträffen-Spånga är en dagverksamhet för dig som har minnesproblem och som är 65 år eller äldre. Här får du möjlighet att träffa andra personer i liknande situation och göra något du tycker om. Verksamheten är öppen helgfria vardagar. Du behöver kontakta din biståndshandläggare för att ansöka om dagverksamhet.

Miljö

Minnesträffen-Spånga är belägen i en nyrenoverad villa på Älvkvarnsvägen 132 i området Solhem i Spånga. Villan är anpassad för att vara lätt att vistas i för personer med kognitiv nedsättning. I trädgården finns en tillgänglig altan. Omgivningen består av fina grönområden med många promenadvägar.

Personalens kompetens

Vi som arbetar på Minnesträffen-Spånga har lång erfarenhet av att arbeta med personer med minnesproblem och är utbildade undersköterskor. Vi tycker att vi har världens roligaste och viktigaste arbete!

Kvalitet- och utvecklingsteamet med demenskoordinator, hälsokoordinator, kostvetare och anhörigkonsulent ger stöd i ständig kompetensutveckling.

Vi kommer under närmaste året satsa på att bli Silviahemscertifierade.

Måltider

Måltiderna är viktiga stunder med trivsam samvaro där vi tar god tid på oss. Frukost, lunch med efterrätt och eftermiddagskaffe serveras dagligen. Vi uppmärksammar olika högtider med festlig mat och ibland har vi särskilda temaveckor, till exempel mat från olika länder. Goda samtal, skratt och gemenskap genomsyrar måltiderna.

Aktiviteter

Aktiviteter planeras utifrån var och ens intresse och förmåga. Här följer några exempel på aktiviteter vi brukar göra: sittgympa eller mer fysisk gympa, promenader, balansträning, trädgårdssysslor, samtal, frågelekar, korsord, sång, musik, dans, museibesök och andra utflykter. Vill du göra något annat? Säg bara till så försöker vi ordna det!

Övrigt

Vi arbetar utifrån ett personcentrerat och salutogent synsätt, vilket innebär att vi utgår från den enskildes erfarenheter och förutsättningar med målet att skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för varje person.

Dagverksamhetsråd håll regelbundet och är ett viktigt forum för samverkan mellan ledning och deltagare. Där finns möjlighet till påverkan gällande miljö och innehåll i verksamheten.

Varje termin bjuder vi in till anhörigträff för aktuell information.

Hitta hit

Uppdaterad