Entré till Brommagården dagverksamhet.

Brommagården dagverksamhet

Bromma Kyrkväg 449-453

Brommagården är en dagverksamhet där du och dina behov och önskemål alltid står i centrum för vår omvårdnad. Vi har en väl inarbetad personalstyrka som erbjuder trygghet, flexibilitet och kontinuitet. Vi månar om hög kompetens bland våra medarbetare.

Fakta

Typ av service
Dagverksamhet
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal
Inriktning
Demenssjukdomar
Antal platser på dagverksamheten
15

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning

Vårt mål är att höja livskvaliteten, ge trygghet och sprida glädje. Vi ser till alla gäster blir sedda, respekterade samt att alla kan delta i våra aktiviteter utifrån sina egna möjligheter och intressen. Hos oss erbjuds stöd, stimulans och gemenskap. Vi fungerar som ett komplement till hemhjälp eller som avlastning till anhöriga för att underlätta det egna boendet.

Miljö

Brommagården är belägen i en naturskön park i ett villaområde nära Bromma kyrka. Vi har en egen stor innergård med äppelträd, odlingsland och bärbuskar som lockar till utevistelser.

Personalens kompetens

Verksamheten startade 1993. All personal har hög kompetens och lång erfarenhet av demensvård/äldreomsorg. Brommagården är en Silviacertifierad verksamhet. Vilket innebär att all personal som arbetar på demensenheterna har genomgått en tredagars demensutbildning.

Måltider

Brommagården har ett eget kök som gör maten både till vård och omsorgsboendet och till dagverksamheten. Förutom lunchen som kommer från det egna köket, tillagas frukost och mellanmål på dagverksamheten.

Aktiviteter

Vi har ett rikt utbud av aktiviteter både individuella och gemensamma och vi arbetar aktivt för att kunna hitta ännu mer aktiviteter i vardagen. Dagliga promenader, utevistelse, tidningsläsning, ordlekar, korsord, sång, gymnastik, bingo och minigolf är några av våra aktiviteter. Vi firar alla högtider och uppmärksammar olika traditioner i samband med högtiderna.

Övrigt

Vi arbetar i multiprofessionella team och tar del av den äldres levnadsberättelse för att skapa trygghet, meningsfullhet och känsla av sammanhang. Vi strävar efter goda relationer med närstående och ser dem som en värdefull resurs i vårt arbete och lägger därmed mycket vikt på ett gott bemötande av den äldre och dennes närstående. Vi lägger stor vikt på bra mottagande av den äldre och dennes närstående i olika möten.

Hitta hit

Uppdaterad