Synpunkter och klagomål

Vi vill gärna ha dina synpunkter, om du inte är nöjd med den äldreomsorg du får. Då kan vi lättare hjälpa dig, och göra äldreomsorgen bättre för dig och för andra.

Äldre direkt

Du kan lämna synpunkter genom att ringa Äldre direkt. Äldre direkt kan också hjälpa dig att komma i kontakt med till exempel rätt verksamhetschef eller uppföljare.

Äldreförvaltningens inspektörer

Äldreförvaltningens inspektörer tar emot synpunkter och klagomål och gör inspektioner inom äldreomsorgen i Stockholms stad.

Du når inspektörerna via Äldre direkt.

Senast uppdaterad