Heminstruktör för syn- och hörselskadade

Har du nedsatt syn eller hörsel kan du få hjälp av en heminstruktör för att klara vardagen ännu bättre.

Du kan få hjälp med

  • information om kurser, föreningsliv och kommunal service
  • råd och stöd i kontakter med hörselklinik eller syncentral
  • information om hur du hanterar syn- och hörselhjälpmedel
  • att träna orientering i hemmet och i närmiljön om du är synskadad
  • råd och stöd om syn- och hörselnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen.

Vad kostar hjälpen?

Det kostar inget att få hjälp av en heminstruktör för syn- och hörselskadade.

En del hjälpmedel kan du låna gratis och en del betalar du en avgift för. Du kan låna vissa grundläggande syn- och hörselhjälpmedel gratis av landstinget genom din syncentral eller hörselklinik. När du inte behöver hjälpmedlen längre ska du lämna tillbaka dem.

Kontakt

Vänd dig till Äldre direkt för att komma i kontakt med en heminstruktör i din stadsdel. Du kan också kontakta heminstruktören i din stadsdel direkt.

Heminstruktör för syn och hörsel i din stadsdel

Yvonne Olsson
E-post: yvonne.m.olsson@stockholm.se
Telefon: 08-508 01 738
Telefontid: måndag–torsdag klockan 8.30–9.30

Ingela Dahling
E-post: ingela.dahling@stockholm.se 
Telefon: 
08-508 01 739
Telefontid: måndag–torsdag klockan 8.30–9.30

Sonja Lysén
E-post: sonja.lysen@stockholm.se 
Telefon: 08-508 23 654 
Telefontid: måndag–fredag klockan 8.00–9.30

Anette Lindholm
E-post: anette.m.lindholm@stockholm.se 
Telefon: 08-508 23 653
Telefontid: tisdag–fredag klockan 8.00–9.30

Leena Daneshmand
E-post: leena.daneshmand@stockholm.se 
Telefon: 08-508 23 586 

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
E-post: hasselby-vallingby@stockholm.se 
Telefon: 08-508 04 000

Viveka Klingstedt
E-post: viveka.klingstedt@stockholm.se 
Telefon: 08-508 08 407
Telefontid: måndag–fredag klockan 8.00–9.30

Inga-Lill Eng
E-post: inga-lill.eng@​stockholm.se 
Telefon: 08-508 09 732
Telefontid: måndag–fredag klockan 8.00–9.30
Besöksadress: Hornstulls servicehus, Lignagatan 6 

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
E-post: rinkeby-kista@stockholm.se
Telefon (växel): 08-508 01 000 

Anette Lindholm
E-post: anette.m.lindholm@stockholm.se
Telefon: 08-508 15 545
Telefontid: måndag–fredag klockan 8.00–9.30

Ewa Stigsdotter
E-post:
 ewa.stigsdotter@stockholm.se
Telefon: 08-508 23 655 
Telefontid: måndag–fredag klockan 8.00–9.30

Yvonne Olsson
E-post: yvonne.m.olsson@stockholm.se
Telefon: 08-508 01 738 
Telefontid: Måndag–fredag klockan 8.30–10.00

Siw Andersson
Telefon: 08-508 12 831
E-post: siv.andersson@stockholm.se
heminstruktorer.innerstaden@stockholm.se

Ewa Stigsdotter
E-post: ewa.stigsdotter@stockholm.se
Telefon: 08-508 23 655
Telefontid: måndag–fredag klockan 8.00–9.30

Evalena Andersson
Telefon: 08-508 08 406
E-post: heminstruktorer.innerstaden@stockholm.se

Senast uppdaterad