Fixartjänst

Du som har fyllt 75 år kan få hjälp med enklare vardagssysslor via stadsdelens fixartjänst.

Fixartjänsten omfattar vardagssysslor som kan vara riskfyllda för äldre personer, exempelvis tunga lyft, klättra på stege och liknande. Ett syfte är att förebygga fallskador. Du kan få hjälp av fixartjänsten även om du har hemtjänst.

Tjänsten omfattar bland annat

  • bära upp och ner saker från vind eller källare
  • fästa sladdar
  • byta glödlampor, säkringar eller gardiner.

Tjänsten omfattar inte

  • trädgårdsskötsel
  • fönsterputsning
  • arbete som kräver någon form av auktorisation (behörighet)
  • personlig omvårdnad.

Du kan få hjälp av fixartjänsten i högst 6 timmar per år och hushåll. Tjänsten är avgiftsfri.

Kontakta fixartjänsten i din stadsdel

Kontaktperson: Ahed Baza
Telefon: 076-12 06 000
E-post: ahed.baza@stockholm.se

Telefon: 08-508 14 303
Telefontid: måndag–fredag klockan 8.00–15.00

Telefon: 08-508 47 055, 076-124 77 30
Telefontid: måndag–fredag 8.00–12.00 och 13.00–16.00

Kontaktperson: Mats Kölnäs
Telefon: 08-508 23 664
E-post: mats.kolnas@stockholm.se

Fixartjänsten i Hässelby-Vällingby hjälper endast till med sysslor som kan innebära risk för fall. Det kan till exempel vara att byta lampor, batterier i brandvarnaren eller gardiner.

Kontaktperson: Mari Kihlström
Telefon: 08-508 05 383

Kontaktperson: Mehrdad Setayesh
Telefon: 076-825 40 56

Kontaktperson: Mehrdad Setayesh
Telefon: 076-825 40 56

Kontakt: Karin Ström
Telefon: 08-508 01 735

Kontaktperson: Mauricio Barat
Telefon: 08-508 15 490
Telefontid: fredagar klockan 8.00–9.30. Lämna gärna telefonmeddelande övrig tid, du blir sedan kontaktad följande fredag.
E-post: mauricio.barat@stockholm.se

Kontaktperson: Johan Hedin
Telefon: 08-508 24 529
E-post: johan.hedin@stockholm.se

Kontaktperson: Jonas von Hoffsten
Telefon:
 08-508 03 423
Telefontid: måndag–fredag klockan 8.00–12.00 

Kontaktperson: Helen Karlsson
Telefon: 08-508 12 041
Telefontid: måndag–fredag klockan 8.30–9.30
E-post: helen.karlsson@stockholm.se

Kontaktperson: Mats Klöfver
Telefon: 08-508 12 621
Telefontid: måndag–fredag klockan 8.30–9.30

Telefon: 08-508 10 603

Uppdaterad